Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Uuufff! Sporo pracy za nami!

Przejdź do - Uuufff! Sporo pracy za nami!

131 dziecięcych i 91 senioralnych marzeń zostało przelanych na papier. ŁĄCZNIE 222 LISTY ZOSTAŁY WYSŁANE DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA!!!!! A to oznacza, że tyleż samo znalazło się Darczyńców, którzy wcielając się w tę niezwykłą rolę zakasało rękawy, by sprostać tym małym i dużym marzeniom.

Iwona Broszkiewicz

21 listopada 2023

Czytaj więcej o: Uuufff! Sporo pracy za nami!

Program ,,Opieka wytchnieniowa”-edycja 2023 realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku.

Przejdź do - Program ,,Opieka wytchnieniowa”-edycja 2023 realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Polega ona na tym, że na czas nieobecności opiekuna osoba niepełnosprawna zostaje pod opieką innej wykwalifikowanej osoby. To pozwala opiekunowi na chwilę oddechu i czas wolny dla siebie, może on również załatwić sprawy w urzędach lub udać się na leczenie.

Dagmara Waloch-Kozera

20 listopada 2023

Czytaj więcej o: Program ,,Opieka wytchnieniowa”-edycja 2023 realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku.

Przemoc, agresja – reaguję!

Przejdź do - Przemoc, agresja – reaguję!

W dniu 15 listopada 2023 roku w Placówce Wsparcia Dziennego nr 4, ul. Narutowicza 155 została przeprowadzona kolejna „Profilaktyczna środa”, która dotyczyła tematyki związanej z agresją i przemocą jakiej możemy doświadczać w życiu codziennym. W trakcie zajęć przedstawiono uczestnikom zachowania sprzyjające zagrożeniom oraz odpowiedniej reakcji na wypadek ich doświadczenia. Poruszono również tematykę dotyczącą tolerancji.

Daria Gałda

17 listopada 2023

Czytaj więcej o: Przemoc, agresja – reaguję!

„…a świąteczne marzenia już płyną!”

Przejdź do - „…a świąteczne marzenia już płyną!”

Już po raz ósmy nasi zaprzyjaźnieni Darczyńcy z Warszawy stanęli w pełnej gotowości zaangażowania się w akcję „List do Św. Mikołaja” . To jakże wyjątkowe przedsięwzięcie łączy ludzi otwartych serc, którzy pragną spełniać świąteczne marzenia naszych dzieci i seniorów. Te jakże często przyziemne pragnienia wyrażone w listach dzieci i seniorów, trafiają do Darczyńców, którzy wcielając się w rolę Św. Mikołaja, z wielką starannością przygotowują kolorowe paczki. Na ten szczególny czas ciężkiej i wytężonej pracy, życzymy Świętym Mikołajom dużo sił i wytrwałości, by zdążyli na czas.

Iwona Broszkiewicz

9 listopada 2023

Czytaj więcej o: „…a świąteczne marzenia już płyną!”

Program „Opieka 75+” na rok 2023

Przejdź do - Program „Opieka 75+” na rok 2023

Miasto Radomsko otrzymało w ramach Programu „Opieka 75+” na rok 2023 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanie w 2023 r. w wysokości 645 168,00 zł (wkład własny 430 112,00 zł) ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi). Realizacja Programu została powierzona Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radomsku. Dofinansowanie Zadania ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Emilia Gałwiaczek

31 października 2023

Czytaj więcej o: Program „Opieka 75+” na rok 2023

Spotkanie w Klubie Senior + z okazji „Dnia Seniora”

Przejdź do - Spotkanie w Klubie Senior + z okazji „Dnia Seniora”

W czwartkowe przedpołudnie 19 października 2023r. w Klubie Senior+ odbyło się spotkanie z okazji Dnia Seniora. Seniorów z serdecznymi życzeniami oraz koszem słodkości odwiedził Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc, do życzeń dołączył się również Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku Andrzej Barszcz. Spotkanie upłynęło w ciepłej i rodzinnej atmosferze przy smacznym poczęstunku.

Monika Nowakowska

24 października 2023

Czytaj więcej o: Spotkanie w Klubie Senior + z okazji „Dnia Seniora”

„Dzień Seniora” w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Radomsku

Przejdź do - „Dzień Seniora” w  Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Radomsku

W dniu 18 października 2023 r. obchodziliśmy Dzień Seniora w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Radomsku Wśród zaproszonych gości był Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Barszcz. Spotkanie to było okazją do złożenia najlepszych życzeń oraz wręczenia upominków dla wszystkich uczestników. Dzień seniora minął w bardzo ciepłej i radosnej atmosferze.

Monika Nowakowska

23 października 2023

Czytaj więcej o: „Dzień Seniora” w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Radomsku

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

Przejdź do - Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

Program FEPŻ jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego - tzw. działaniach towarzyszących.

Magdalena Kwiatkowska

18 października 2023

Czytaj więcej o: Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)