Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Wydawanie żywności w czerwcu 2021

Przejdź do - Wydawanie żywności w czerwcu 2021

Wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w miesiącu czerwcu 2021 odbędzie się w magazynie przy ulicy Reymonta 56 w okresie od 08 do 14 czerwca 2021r. zgodnie z alfabetycznym harmonogramem umieszczonym na stronie MOPS i w punkcie wydawania żywności. Informujemy, że pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie ) - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1 542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej 1 161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie.

Magdalena Kwiatkowska

9 czerwca 2021

Czytaj więcej o: Wydawanie żywności w czerwcu 2021

Pierwsze spotkanie warsztatowe w ramach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”

W dniu 25.05.2021r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku rozpoczęła się kolejna edycja „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” realizowanej w ramach projektu socjalnego „Mamo, Tato bycie z Tobą daje moc!”.

Program szkolenia realizowany jest w formie spotkań warsztatowych. Zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji rodzicielskich. Cykl warsztatów obejmuje pięć trzygodzinnych spotkań z przerwą na kawę, herbatę oraz słodki poczęstunek.

 

Aleksandra Stanowska

28 maja 2021

Czytaj więcej o: Pierwsze spotkanie warsztatowe w ramach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”

IV edycja projektu „Mamo, Tato – bycie z Tobą daje moc!”

Przejdź do - IV edycja projektu „Mamo, Tato – bycie z Tobą daje moc!”

W dniu 21.05.2021r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku zorganizowano spotkanie inaugurujące IV edycję projektu socjalnego „Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!”.

Głównym celem projektu jest rozszerzenie oferty usług na rzecz rodzin biologicznych dotkniętych kryzysem lub zagrożonych kryzysem w sferze opieki i wychowania dzieci poprzez wprowadzenie różnorodnych form wsparcia propagujących kształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich, społecznych, podnoszących umiejętności wychowawcze rodziców (m.in. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, grupa wsparcia, poradnictwo psychologiczne).

 

Aleksandra Stanowska

28 maja 2021

Czytaj więcej o: IV edycja projektu „Mamo, Tato – bycie z Tobą daje moc!”

„Małe dzieci – duże uczucia. KOLORY UCZUĆ” - zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w świetlicy nr 3

Przejdź do - „Małe dzieci – duże uczucia. KOLORY UCZUĆ” - zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w świetlicy nr 3

W Placówce Wsparcia Dziennego Nr 3 w Radomsku przy ul. Brzeźnicka 149 w dniu 26.05.2021r. w ramach kampanii ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ odbyły się zajęcia pt. „Małe dzieci – duże uczucia. KOLORY UCZUĆ” - wspomaganie umiejętności radzenia sobie z różnymi emocjami i sytuacjami jako profilaktyka zachowań ryzykownych w okresie dorastania.

 

Aleksandra Stanowska

28 maja 2021

Czytaj więcej o: „Małe dzieci – duże uczucia. KOLORY UCZUĆ” - zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w świetlicy nr 3

„Czuję i pokazuję” - Profilaktyczna Środa w świetlicy przy ul. Konopnickiej 4

Przejdź do - „Czuję i pokazuję” - Profilaktyczna Środa w świetlicy przy ul. Konopnickiej 4

W dniu 19 maja 2021r. w Placówce Wsparcia Dziennego nr 1 przy ul. Konopnickiej 4 odbyły się kolejne zajęcia profilaktyczne w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.

„Małe dzieci – duże uczucia. Czuję i pokazuję” to zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży, których głównym celem jest wspomaganie umiejętności rozpoznawania i okazywania emocji, a także radzenia sobie z nimi. W trakcie ćwiczeń uczestnicy rozwijali również umiejętności współpracy, proszenia o pomoc i oferowania pomocy, rozpoznawania uczuć u innych bez używania słów.

Zajęcia zostały zrealizowane przy współpracy z psycholog Panią Angeliką Stanik. Za czynny udział w zajęciach dzieci otrzymały słodki upominek oraz dyplomy.

Aleksandra Stanowska

26 maja 2021

Czytaj więcej o: „Czuję i pokazuję” - Profilaktyczna Środa w świetlicy przy ul. Konopnickiej 4

Wydawanie żywności - maj 2021

Przejdź do - Wydawanie żywności - maj 2021

Wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. w miesiącu maju 2021 odbędzie się w magazynie przy ulicy Reymonta 56 w okresie od 11 do 17 maja 2021r. zgodnie z alfabetycznym harmonogramem umieszczonym na stronie MOPS i w punkcie wydawania żywności.

Magdalena Kwiatkowska

10 maja 2021

Czytaj więcej o: Wydawanie żywności - maj 2021

Poszukujemy rodzin wspierających

Przejdź do - Poszukujemy rodzin wspierających

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku poszukuje rodzin, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi.

Rodzina, która przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy z asystentem rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności m.in. w:

• prawidłowej opiece i wychowaniu dziecka;

• prawidłowym prowadzeniu gospodarstwa domowego;

• kształtowaniu i prawidłowym wypełnianiu ról społecznych.

Rodzina wspierająca jest rodziną zaprzyjaźnioną, może być rodziną z kręgu otoczenia dziecka.

Aleksandra Stanowska

30 kwietnia 2021

Czytaj więcej o: Poszukujemy rodzin wspierających

Działalność PWD, DDPS, Klubu Senior+ oraz KIS zawieszona

Przejdź do - Działalność PWD, DDPS, Klubu Senior+ oraz KIS zawieszona

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, w ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się w Polsce koronawirusa informujemy, iż działalność prowadzona przez Placówki Wsparcia Dziennego, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Klub Senior+ oraz Klub Integracji Społecznej podleceniem Wojewody Łódzkiego zostaje czasowo zawieszona do dnia 25-go kwietnia 2021r.

Aleksandra Stanowska

20 kwietnia 2021

Czytaj więcej o: Działalność PWD, DDPS, Klubu Senior+ oraz KIS zawieszona