Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

"Fernando" dla dzieci

Przejdź do - "Fernando" dla dzieci

W dniu 14.02.2019r. asystenci rodzin z tut. Ośrodka w ramach realizacji 2 edycji projektu socjalnego „Mamo- Tato bycie z Tobą daje moc!” zorganizowali dla dzieci wyjście do Miejskiego Domu Kultury w Radomsku na film animowany pt. „Fernando”.

Karolina Kornacka

18 lutego 2019

Czytaj więcej o: "Fernando" dla dzieci

Strach ma wielkie oczy, czyli czego się boimy?

Przejdź do - Strach ma wielkie oczy, czyli czego się boimy?

W dniu 15.02.2019r. w tut. Ośrodku odbyło się kolejne spotkanie Grupy Wsparcia realizowanej w ramach II edycji projektu socjalnego „Mamo- Tato, bycie z Tobą daje moc!”. Dzięki dzisiejszemu spotkaniu rodzice poszerzyli swoją wiedzę na temat lęku, a także na temat sposób radzenia sobie z sytuacjami trudnymi wywołującymi lęk.

Karolina Kornacka

18 lutego 2019

Czytaj więcej o: Strach ma wielkie oczy, czyli czego się boimy?

Warsztaty kulinarne - POPŻ

Przejdź do - Warsztaty kulinarne - POPŻ

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku od października 2018 roku bierze udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 r., w związku z tym realizuje również Działania Towarzyszące. Są to cykliczne działania edukacyjne oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne osób zagrożonych ubóstwem. Do udziału w Działaniach Towarzyszących ma prawo każda osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w POPŻ 2014-2020 Podprogram 2018.

 

 

Magdalena Kwiatkowska

14 lutego 2019

Czytaj więcej o: Warsztaty kulinarne - POPŻ

Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

Przejdź do - Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

W dniu 13 stycznia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku
z inicjatywy MKRPA odbyło się spotkanie organizacyjne Dyrekcji MOPS z członkami Zespołu Profilaktyki MKRPA w Radomsku. Celem spotkania było ustalenie propozycji przeprowadzenia warsztatów w ramach kampanii  Zachowaj trzeźwy umysł  pn.
,, Profilaktyczne środy”. Zajęcia te zostaną przeprowadzone w 5 placówkach wsparcia dziennego i zostaną podzielone na dwa panele. Pierwszy panel w miesiącach II-VI skierowany będzie do dzieci i młodzieży, natomiast drugi w okresie IX- XII skierowany do dzieci i ich rodziców.

Planowane warsztaty odbywać się będą raz w miesiącu w tzw. ,, Profilaktyczne środy” za każdym razem w innej świetlicy.

Warsztaty te mają na celu podniesienie świadomości dotyczących zagrożeń związanych z inicjacją, czy eksperymentowaniem z używkami. Podczas zajęć uczestnicy świetlic dowiedzą się, jak dbać o własne bezpieczeństwo oraz ich otoczenie, jak postępować
w trudnych sytuacjach.

Przewidziany harmonogram warsztatów:

  • 27.02.2019 r.- PWD nr 2 przy ul. Kościuszki 12a
  • 13.03.2019 r.- PWD nr 1 przy ul. M. Konopnickiej 4
  • 10.04.2019 r.- PWD nr 6 przy ul. Strażackiej 13
  • 08.05.2019 r.- PWD nr 3 przy ul. Brzeźnickiej 149
  • 12.06.2019 r.- PWD nr 4 przy ul. Narutowicza 155

 

Na zakończenie pierwszego panelu w okresie wakacyjnym przewidziano dwa pikniki.
Pierwszy odbędzie się na 26 czerwca w PWD nr 3 przy ul. Brzeźnickiej 149, natomiast  drugi 23 sierpnia w PWD nr 4 przy ul. Narutowicza 155.

Emilia Gałwiaczek

14 lutego 2019

Czytaj więcej o: Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

Jak przezwyciężyć stres?

Przejdź do - Jak przezwyciężyć stres?

Asystenci rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku rozpoczęli kolejne spotkania w ramach II edycji projektu: „Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!”. Tematem pierwszych zajęć były metody radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy mogli omówić sytuacje stresowe, które spotykają nas na co dzień. Zwróciliśmy uwagę na to, że warto przyjrzeć się uważniej swojemu życiu i docenić rolę pozytywnego stresu, a zmniejszyć skutki tego nadmiernego, który działa niszcząco. Przeprowadziliśmy rozmowę na temat ich doświadczeń związanych ze stresem, zmian w organizmie pod wpływem stresu oraz o skutkach i następstwach tego zjawiska. Wskazaliśmy również skuteczne metody radzenia sobie ze stresem, takie jak: wizualizacje czy techniki relaksacyjne. Celem każdych zajęć jest wzrost świadomości rodziców na problemy życia codziennego, jak również zdobycie nowych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących i problemowych. Kolejne zajęcia odbędą się w lutym.

Katarzyna Krzesińska

1 lutego 2019

Czytaj więcej o: Jak przezwyciężyć stres?

Dzień Babci i Dzień Dziadka w DDPS oraz Klubie Seniora w Radomsku

Przejdź do - Dzień Babci i Dzień Dziadka w DDPS oraz Klubie Seniora w Radomsku

W dniu 18.01.2019 w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz Klubie Seniora w Radomsku obchodzony był Dzień Babci i Dziadka. Specjalnie na tą okoliczność uczniowie drugiej klasy z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 dla naszych pensjonariuszy i uczestników Klubu Seniora przygotowały program artystyczny Przedstawiane przez dzieci wiersze oraz piosenki sprawiały wielką radość seniorom. Dzieci oprócz części artystycznej przygotowały dla naszych babć i dziadków laurki z życzeniami a seniorzy obdarowali młodych artystów własnoręcznie robionymi medalami. Po występie zorganizowaliśmy słodki poczęstunek dla wszystkich obecnych.

Monika Nowakowska

23 stycznia 2019

Czytaj więcej o: Dzień Babci i Dzień Dziadka w DDPS oraz Klubie Seniora w Radomsku

Partnerstwo lokalne na rzecz wolontariatu

Przejdź do - Partnerstwo  lokalne na rzecz wolontariatu

W dniu 8 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miasta w Radomsku odbyło się spotkanie organizacyjne dot. realizacji w 2019 roku projektu pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz wolontariatu”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako inicjator zaprosił do współpracy instytucje oświatowe, instytucje z sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze wolontariatu. Dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie pokazują, iż liczne i różnorodne przedsięwzięcia podejmowane indywidualnie mogą przynieść znacznie większe korzyści dla środowisk wspomaganych, jeśli będą podejmowane w z wykorzystaniem potencjału partnerów zaangażowanych we wspólną realizację działań.

Iwona Broszkiewicz

11 stycznia 2019

Czytaj więcej o: Partnerstwo lokalne na rzecz wolontariatu

Rodzina wspierająca

Przejdź do - Rodzina wspierająca

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

• opiece i wychowaniu dziecka;

• prowadzeniu gospodarstwa domowego;

• kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Karolina Kornacka

10 stycznia 2019

Czytaj więcej o: Rodzina wspierająca