Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Modernizacja centrali telefonicznej

Przejdź do - Modernizacja centrali telefonicznej

W związku z prowadzoną modernizacją sieci telefonicznej i centrali mogą wystąpić okresowe problemy z komunikacją telefoniczną z naszym Ośrodkiem. Za utrudnienia przepraszamy.

20 kwietnia 2018

Czytaj więcej o: Modernizacja centrali telefonicznej

Uczestnicy Projektu "KIS Radomsko – W kierunku zmiany" również w pracach społecznie użytecznych w 2018r.

Przejdź do - Uczestnicy Projektu "KIS Radomsko – W kierunku zmiany"  również w pracach społecznie użytecznych w 2018r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku rozpoczął kolejną edycję realizacji prac społecznie użytecznych. Rekrutacja trwała od stycznia 2018r. i zakończyła się w miesiącu marcu 2018r. zakwalifikowaniem do wykonywania psu 40 osób. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radomsku realizuje zadania w zakresie aktywizacji zawodowej od 2006r. Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych ale również klientów korzystającyh ze świadczeń pomocy społecznej. PSU organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i realizowane przy współpracy z powiatowymi urzędami pracy. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane.


6 kwietnia 2018

Czytaj więcej o: Uczestnicy Projektu "KIS Radomsko – W kierunku zmiany" również w pracach społecznie użytecznych w 2018r.

Oficjalne rozpoczęcie II edycji projektu "KIS RADOMSKO – W KIERUNKU ZMIANY" - spotkanie organizacyjno-informacyjne z uczestnikami Projektu

Przejdź do - Oficjalne rozpoczęcie II edycji projektu "KIS RADOMSKO – W KIERUNKU ZMIANY" - spotkanie organizacyjno-informacyjne z uczestnikami Projektu

W dniu 14.03.2018r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku, przy ul. Kościuszki 10 odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjno – informacyjne dla uczestników Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem głównym Projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej mieszkańców Miasta Radomsko – Klientów MOPS w Radomsku. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie i fukcjonowanie w ramach Projektu Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku.

Aneta Kowalczyk

28 marca 2018

Czytaj więcej o: Oficjalne rozpoczęcie II edycji projektu "KIS RADOMSKO – W KIERUNKU ZMIANY" - spotkanie organizacyjno-informacyjne z uczestnikami Projektu

Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla uczesniktów projektu ""KIS Radomsko - W kierunku zmiany" w ramach II EDYCJI

Przejdź do - Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla uczesniktów projektu ""KIS Radomsko - W kierunku zmiany" w ramach II EDYCJI

W ramach realizacji II edycji Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, uczestnicy korzystali z indywidualnych porad specjalistycznych podczas spotkań z psychologiem, terapeutą Panią Agnieszką Grzesiak.

Aneta Kowalczyk

27 marca 2018

Czytaj więcej o: Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla uczesniktów projektu ""KIS Radomsko - W kierunku zmiany" w ramach II EDYCJI

Spotknia uczestników z doradcą zawodowym w ramach II edycji projektu "KIS RADOMSKO – W KIERUNKU ZMIANY"

Przejdź do - Spotknia uczestników z doradcą zawodowym w ramach II edycji projektu "KIS RADOMSKO – W KIERUNKU ZMIANY"

W ramach realizacji Projektu "KIS Radomsko – W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, od 12 lutego 2018r. do 7 marca br w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku, przy ul. Kościuszki 10 odbywały się spotkania uczestników Projektu z doradcą zawodowym.

Aneta Kowalczyk

26 marca 2018

Czytaj więcej o: Spotknia uczestników z doradcą zawodowym w ramach II edycji projektu "KIS RADOMSKO – W KIERUNKU ZMIANY"

Zakończono rekrutację do II etapu realizacji projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku zakończył rekrutację do II etapu realizacji Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zajęcia realizowane w ramach Projektu mają na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej mieszkańców Miasta Radomsko – Klientów MOPS w Radomsku. Do II etapu zrekrutowano 50 osób, w tym 16 męźczyzn i 34 kobiety, które są Klientami MOPS w Radomsku. Działania Projektowe są adresowane przede wszystkim do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz osoby niepełnosprawne

Aneta Kowalczyk

23 marca 2018

Czytaj więcej o: Zakończono rekrutację do II etapu realizacji projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany"

Przedświąteczne spotkanie Grupy Samopomocowej dla Rodziców

Przejdź do - Przedświąteczne spotkanie Grupy Samopomocowej dla Rodziców

W dniu 15.03.2018r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach realizowanego przez tut. Ośrodek projektu socjalnego „Grupa samopomocowa dla rodziców” skierowanego do rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny.

Karolina Kornacka

22 marca 2018

Czytaj więcej o: Przedświąteczne spotkanie Grupy Samopomocowej dla Rodziców

"Marzenia łączą pokolenia"

Przejdź do - "Marzenia łączą pokolenia"

„Marzenia łączą pokolenia” to projekt, na który Miasto Radomsko uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”-edycja 2018r. w kwocie 36 050.00zł. Projekt Radomska znalazł się wśród 53 projektów z całej Polski, które będą realizowane. Celem głównym Programu jest tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, a tym samym wzmocnienie sieci wsparcia społecznego poprzez dofinansowanie samorządów gmin oraz podmiotów funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej.

Zbigniew Piechowicz

16 marca 2018

Czytaj więcej o: "Marzenia łączą pokolenia"