Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Dodatkowe wydawanie żywności w dniu 12 lipca 2024r.

Przejdź do - Dodatkowe wydawanie żywności w dniu 12 lipca 2024r.

Informujemy, że w dniu 12 lipca 2024r. (piątek) odbędzie się dodatkowe wydanie żywności w ramach programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) w godzinach od 8.00 do 13.00. Zapraszamy po odbiór żywności po otrzymaniu skierowania od pracownika socjalnego. Kryterium dochodowe dla osoby samotnej wynosi - 2056,40 zł., a dla osoby w rodzinie 1590,00 zł.

Magdalena Kwiatkowska

11 lipca 2024

Czytaj więcej o: Dodatkowe wydawanie żywności w dniu 12 lipca 2024r.

Nowy okres świadczeniowy - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Przejdź do - Nowy okres świadczeniowy - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku – Dział Wsparcia Społecznego – Zespół Świadczeń Rodzinnych i opiekuńczych oraz Zespół ds. Funduszu Alimentacyjnego i Obsługi Dłużników Alimentacyjnych informuje, że od dnia 01-08-2024r. przyjmowane są wnioski na nowy okres świadczeniowy 2024/2025 na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Dorota Skórka

8 lipca 2024

Czytaj więcej o: Nowy okres świadczeniowy - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Radomsko – Bezpieczne miasto

Przejdź do - Radomsko – Bezpieczne miasto

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej” - edycja 2024 pozyskał środki na realizację Projektu „Radomsko – Bezpieczne miasto”. Celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy domowej. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, a kwota dofinansowania w ramach Programu wynosi 28 989,00 zł.

Łukasz Myga

28 czerwca 2024

Czytaj więcej o: Radomsko – Bezpieczne miasto

Jubileuszowa X Konferencja organizowana pod hasłem „Oczekiwania na NOWE w pomocy społecznej”

Przejdź do - Jubileuszowa X Konferencja organizowana pod hasłem  „Oczekiwania na NOWE w pomocy społecznej”

W dniach 13-15 czerwca 2024 w Zakopanem odbyła się Jubileuszowa X Konferencja pod hasłem „Oczekiwania na NOWE w pomocy społecznej” organizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej „RAZEM”. Konferencję rozpoczął prezes stowarzyszenia Pan Andrzej Barszcz wprowadzając w tematykę spotkania i przedstawiając program konferencji. Tematem przewodnim była deinstytucjonalizacja usług społecznych jako ważny kierunek rozwoju i zmian polityki społecznej państwa. W ramach projektu pn. „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej dla województwa łódzkiego” Pani Katarzyna Osicińska zastępca kierownika Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi przedstawiła podczas szkolenia online cel lokalnych planów deinstytucjonalizacji w kierunku rozwoju usług społecznych na szczeblu lokalnym.

Andrzej Barszcz

28 czerwca 2024

Czytaj więcej o: Jubileuszowa X Konferencja organizowana pod hasłem „Oczekiwania na NOWE w pomocy społecznej”

Rekrutacja do Projektu "Radomsko Możliwości"

Przejdź do - Rekrutacja do Projektu "Radomsko Możliwości"

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.06.2024 r. do 31.05.2026 r. dla łącznie 50 uczestników – dzieci oraz młodzieży w wieku od 6. do 18. r. ż. wymagających wsparcia. Celem projektu jest rozwój usług skierowanych do ww. grupy w Mieście Radomsku.

Rozpoczynamy rekrutację!

Na zgłoszenie rodzin z dziećmi czekamy do 31.07.2024r. Chęć uczestnictwa w projekcie należy zgłaszać pod numerem telefonu: 724464680. Miejscem realizacji projektu są placówki wsparcia dziennego na terenie Miasta Radomska.

Aleksandra Stanowska

26 czerwca 2024

Czytaj więcej o: Rekrutacja do Projektu "Radomsko Możliwości"

Praca Placówek Wsparcia Dziennego w okresie wakacyjnym

Przejdź do - Praca Placówek Wsparcia Dziennego w okresie wakacyjnym

W okresie wakacyjnym zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w zajęciach świetlicowych w zmienionych godzinach.

Iwona Broszkiewicz

24 czerwca 2024

Czytaj więcej o: Praca Placówek Wsparcia Dziennego w okresie wakacyjnym

Zmiana na stanowisku Zastępcy Dyrektora MOPS w Radomsku

Przejdź do - Zmiana na stanowisku Zastępcy Dyrektora MOPS w Radomsku

W dniu 24 czerwca 2024 roku Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku Pan Andrzej Barszcz powierzył pełnienie funkcji swojego Zastępcy w strukturach Ośrodka Panu Łukaszowi Mydze.

Pan Łukasz Myga ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych oraz Szkolenie Specjalizacyjne z Zakresu Organizacji Pomocy Społecznej na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie. Jest od niemal 20 lat związany zawodowo z obszarem pomocy społecznej pracując w tym okresie m. in. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

Dyrekcja MOPS

24 czerwca 2024

Czytaj więcej o: Zmiana na stanowisku Zastępcy Dyrektora MOPS w Radomsku

Wydawanie żywności - czerwiec 2024

Przejdź do - Wydawanie żywności - czerwiec 2024

Wydawanie paczek żywnościowych w ramach Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową w miesiącu czerwcu 2024 odbędzie się w magazynie przy ulicy Reymonta 56 w okresie od 25 czerwca do 01 lipca 2024r.

Magdalena Kwiatkowska

21 czerwca 2024

Czytaj więcej o: Wydawanie żywności - czerwiec 2024