Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

5. warsztaty Aflatoun

Przejdź do - 5. warsztaty Aflatoun

Gospodarzem piątego spotkania Klubu Aflatoun był Klub Wolontariusza. Podczas warsztatów, które odbyły się 12 czerwca, członkowie Klubu wybrali przedstawicieli oraz sekretarza Klubu. Najpierw rozmawialiśmy o tym, czym jest demokracja. Jakie cechy powinny wyróżniać przedstawiciela czy prezydenta: grupy, organizacji i państwa. Poruszyliśmy temat tolerancji i szacunku wobec innych. Następnie odbyło się głosowanie. Dzieci okazały się świetnymi obserwatorami, zaufały kolegom i dokonały trafnego wyboru. Podczas zabawy na dworze wykonaliśmy ćwiczenie „Grupy, do których należymy”.

Małgorzata Trajdos

24 lipca 2017

Czytaj więcej o: 5. warsztaty Aflatoun

Wolontariat Opiekuńczy ze Stowarzyszeniem

Przejdź do - Wolontariat Opiekuńczy ze Stowarzyszeniem

W dniu 20.9.2016 r. MOPS zawarł porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem „Rodzina Rodzin im. Św. Jana Pawła II” na rzecz organizacji „Wolontariatu opiekuńczego” świadczonego na rzecz osób i rodzin, które nie są w stanie samodzielnie uporać się z problem organizacji opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny, osobą niepełnosprawną bądź w podeszłym wieku. Nie tylko samotność tych osób rodzi konieczność organizacji wsparcia, pomoc ta również jest potrzebna członkom rodziny, która wykorzystując własne możliwości z trudem jest w stanie sprostać zadaniu sprawowania, często 24 godziny na dobę, właściwej opieki nad chorym członkiem rodziny. Wspólna działalność MOPS-u i Stowarzyszenia pozwoli na prawidłowe rozeznanie potrzeb lokalnego środowiska, a docelowo umożliwi rekrutację i zaangażowanie potencjalnych wolontariuszy do współpracy. Zapraszamy wszystkich chętnych do kontaktu bezpośredniego w siedzibie MOPS lub Stowarzyszenia, bądź kontaktu telefonicznego/ mailowego na wskazane adresy.

Iwona Broszkiewicz

24 lipca 2017

Czytaj więcej o: Wolontariat Opiekuńczy ze Stowarzyszeniem

O bezpieczeństwie w DDPS

Przejdź do - O bezpieczeństwie w DDPS

W DDPS odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. Pensjonariusze wysłuchali krótkiej pogadanki na temat bezpiecznego poruszania się po drodze i zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. Z uwagi na to iż każdy pieszy i rowerzysta powinien pamiętać o swoim bezpieczeństwie i zadbać o to, aby być widocznym policjanci rozdali pensjonariuszom kamizelki odblaskowe.

DDPS

21 lipca 2017

Czytaj więcej o: O bezpieczeństwie w DDPS

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków dotyczących świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku

Przejdź do - Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków dotyczących świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku informuje, że świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą realizowane w:

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ul. Kościuszki 10

Wnioski o przyznanie świadczeń przyjmowane będą w dni robocze od 01.08.2017  w godzinach od 8:30 do 14:30, we wtorek od 8:00 do 16:30

  • świadczenia wychowawcze 500+ budynek B pok. nr 2 / na pierwsze i kolejne dziecko z dochodem /
  • świadczenia wychowawcze 500+ budynek D pok. nr 9 / na drugie i kolejne bez dochodu /
  • świadczenia rodzinne budynek B pok. nr 6 nazwiska od A do M
  • świadczenia rodzinne budynek B pok. nr 5 nazwiska od N do Ż
  • fundusz alimentacyjny budynek D pok. nr 10

 

Małgorzata Rzeźniczak

18 lipca 2017

Czytaj więcej o: Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków dotyczących świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku

Pensjonariusze DDPS w Muzeum Historii Żydów Polskich - POLIN

Przejdź do - Pensjonariusze DDPS w Muzeum Historii Żydów Polskich - POLIN

Pensjonariusze DDPS w Radomsku dzięki Stowarzyszeniu Pomagajmy Razem mieli okazję zwiedzić Muzeum Żydów Polskich POLION. Wystawa składa się z ośmiu interaktywnych galerii poświęconych rożnym okresom w dziejach. Przewodnik, który towarzyszył zwiedzającym wyjaśnił skąd i kiedy Żydzi pojawili się w Polsce, w jaki sposób ten kraj stał się domem największej społeczności żydowskiej na świecie, jak przestał nim być i jak odradza się tutaj życie żydowskie. Wystawa ma charakter narracyjny: jest opowieścią, która prezentowana jest przez zabytkowe obiekty, instalacje scenograficzne i interaktywne, modele, dzieła sztuki, multimedia i teksty. Pokazuje, że historia polskich Żydów jest integralną częścią historii Polski, a historia Żydów nie jest kompletna bez polskiego rozdziału. Uczestnikiem wyjazdu była również młodzież przez co nastąpiło zacieśnienie więzi międzypokoleniowej seniorów z młodym pokoleniem.

DDPS

10 lipca 2017

Czytaj więcej o: Pensjonariusze DDPS w Muzeum Historii Żydów Polskich - POLIN

Zakończenie V edycji Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

W dniu 19.06.2017 roku zakończyła się V edycja projektu socjalnego „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” prowadzonej przez asystentów rodziny z tut. Ośrodka. Spotkania w ramach projektu prowadzone były metodą warsztatową. Zajęcia podzielone były na część teoretyczną oraz ćwiczeniową, podczas której każdy z uczestników mógł przekonać się w jaki sposób może wprowadzić uzyskane treści w życie własnych rodzin.

Karolina Kornacka

5 lipca 2017

Czytaj więcej o: Zakończenie V edycji Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

„ Pogotowie Lekcyjne” na wakacjach

Przejdź do - „ Pogotowie Lekcyjne” na wakacjach

Zespół filmowy przy „Pogotowiu Lekcyjnym” w dniu 30 czerwca 2017 r. podsumował kolejny rok pracy w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Filmoteka Szkolna. Akcja!” Rozdano imienne zaświadczenia uczestnictwa w przedsięwzięciu. „ 20 lat po śmierci wielkiego reżysera - Krzysztof Kieślowski i jego dokumenty” to tytuł projektu, który w roku szkolnym 2016/2017 zaprezentowaliśmy w ramach ogólnopolskiej akcji „Filmoteka Szkolna. Akcja!”. Atrakcją dla małych i dużych kinomaniaków był seans filmowy w kinie „Pasja” w Radomsku. Wakacyjną projekcję dla dzieci ze wszystkich świetlic sfinansowało Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci –„Pomagajmy razem”. W galerii zdjęć pokazujemy naszą prezentację oraz zdjęcia ze spotkania w kinie. Życzymy wszystkim atrakcyjnych, bezpiecznych wakacji.

Halina Kucharska

5 lipca 2017

Czytaj więcej o: „ Pogotowie Lekcyjne” na wakacjach

Mamy moc aby pokonać przemoc

Przejdź do - Mamy moc aby pokonać przemoc

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu „Mamy moc, aby pokonać przemoc”. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Terytorialnych w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2017. Projekt realizowany będzie od czerwca do grudnia 2017. Bezpośrednimi adresatami projektu są przedstawiciele grup zawodowych mające największe prawdopodobieństwo styczności z przemocą, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych w wieku od 7 do 16 lat, osoby doświadczające przemocy, świadkowie przemocy oraz osoby stosujące przemoc w rodzinie. W ramach projektu będzie oferowane od lipca 2017 roku poradnictwo specjalistyczne takie jak: prawne, psychologiczne i pedagogiczne. Przewidziano także tworzenie grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy, jak również przeprowadzenie szkolenia z technik samoobrony dla kobiet.

Barbara Klekowska

5 lipca 2017

Czytaj więcej o: Mamy moc aby pokonać przemoc