Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Stypendium socjalne - nowy okres składania wniosków

Przejdź do - Stypendium socjalne - nowy okres składania wniosków

W związku z tym, że zbliża się nowy rok szkolny 2017/2018 a wraz z nim okres składania wniosków o stypendium socjalne (szkolne) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku Sekcja Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów Szkolnych informuje uprzejmie, że wnioski będą wydawane od dnia 21.08.2017 r.
           

Wypełnione wnioski należy składać od dnia


01 do 15 września 2017 r.

 

Poniżej zamieszczamy katalog wydatków podlegających refundacji w ramach stypendium szkolnego 2017

Lech Ostruszka

9 sierpnia 2017

Czytaj więcej o: Stypendium socjalne - nowy okres składania wniosków

Lato w mieście - świetlica nr 4

Przejdź do - Lato w mieście - świetlica nr 4

 

Uczestnicy świetlicy nr 4 aktywnie korzystają z zajęć oferowanych przez Muzeum Regionalne w Radomsku. Warsztaty muzealne to forma zajęć mająca na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego odbioru sztuki oraz zjawisk związanych z kulturą i tradycją poprzez uczestniczenie w procesie twórczym. Warsztaty składający się z części merytorycznej prowadzonej w oparciu o wystawy prezentowane w muzeum: „Wyróżnieni strojem”, Wystawa archeologiczna czy wystawa poświęcona dziełom sztuki. Zajęcia merytoryczne były wstępem części plastycznej. Zajęcia te rozbudzały wyobraźnię oraz wrażliwość, nauczyły kreatywności, sprowokowały uczestników do samodzielnego i twórczego myślenia. Pokazały w jaki sposób powstają dzieła sztuki i jakimi technikami posługują się ich twórcy. Uczestnicy zajęć mieli również niepowtarzalną okazję obejrzenia z bliska eksponatów niedostępnych dla ogółu zwiedzających oraz wykonania zadań i prac plastycznych w technice odpowiadającej wybranemu tematowi.

 

Katarzyna Krzesińska

8 sierpnia 2017

Czytaj więcej o: Lato w mieście - świetlica nr 4

Spotkanie w plenerze

Przejdź do - Spotkanie w plenerze

W  dniu 19.07.2017r. Pensjonariusze DDPS wzięli udział w pikniku w plenerze nad zalewem na Wymysłówku. Pensjonariusze brali udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych przy muzyce, śpiwewali piosenki i tańczyli. W chwilach odpoczynku na zregenerowanie sił, zorganizowany był poczęstunek. Dodatkową atrakcją była solankowa tężnia, która pozytywnie wpłynęła na samopoczucie uczestyników.

DDPS

2 sierpnia 2017

Czytaj więcej o: Spotkanie w plenerze

Spotknia uczestników z doradcą zawodowym w ramach Projektu "KIS RADOMSKO – W KIERUNKU ZMIANY"

Przejdź do - Spotknia uczestników z doradcą zawodowym w ramach Projektu "KIS RADOMSKO – W KIERUNKU ZMIANY"

Od dnia 26 lipca do dnia 1 sierpni br w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku, przy ul. Kościuszki 10 odbywają się spotkania uczestników Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" z doradcą zawodowym. Działaniami objętych jest 50 osób, które już odbyły indywidualne poradnictwo z psychologiem w trakcie realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem spotkań ze specjalistą jest opracowanie ścieżki wsparcia na potrzeby reintegracji społeczno zawodowej uczestników Projektu. Zastosowanie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym będzie wynikało z indywidualnego planu działania uwzględniającego predyspozycje uczestników oraz potrzeby rynku pracy.

Aneta Kowalczyk

2 sierpnia 2017

Czytaj więcej o: Spotknia uczestników z doradcą zawodowym w ramach Projektu "KIS RADOMSKO – W KIERUNKU ZMIANY"

Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin

Przejdź do - Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin

Najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Więcej informacji na stronie: http://pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=245&id=1758

Małgorzata Rzeźniczak

31 lipca 2017

Czytaj więcej o: Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin

5. warsztaty Aflatoun

Przejdź do - 5. warsztaty Aflatoun

Gospodarzem piątego spotkania Klubu Aflatoun był Klub Wolontariusza. Podczas warsztatów, które odbyły się 12 czerwca, członkowie Klubu wybrali przedstawicieli oraz sekretarza Klubu. Najpierw rozmawialiśmy o tym, czym jest demokracja. Jakie cechy powinny wyróżniać przedstawiciela czy prezydenta: grupy, organizacji i państwa. Poruszyliśmy temat tolerancji i szacunku wobec innych. Następnie odbyło się głosowanie. Dzieci okazały się świetnymi obserwatorami, zaufały kolegom i dokonały trafnego wyboru. Podczas zabawy na dworze wykonaliśmy ćwiczenie „Grupy, do których należymy”.

Małgorzata Trajdos

24 lipca 2017

Czytaj więcej o: 5. warsztaty Aflatoun

Wolontariat Opiekuńczy ze Stowarzyszeniem

Przejdź do - Wolontariat Opiekuńczy ze Stowarzyszeniem

W dniu 20.9.2016 r. MOPS zawarł porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem „Rodzina Rodzin im. Św. Jana Pawła II” na rzecz organizacji „Wolontariatu opiekuńczego” świadczonego na rzecz osób i rodzin, które nie są w stanie samodzielnie uporać się z problem organizacji opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny, osobą niepełnosprawną bądź w podeszłym wieku. Nie tylko samotność tych osób rodzi konieczność organizacji wsparcia, pomoc ta również jest potrzebna członkom rodziny, która wykorzystując własne możliwości z trudem jest w stanie sprostać zadaniu sprawowania, często 24 godziny na dobę, właściwej opieki nad chorym członkiem rodziny. Wspólna działalność MOPS-u i Stowarzyszenia pozwoli na prawidłowe rozeznanie potrzeb lokalnego środowiska, a docelowo umożliwi rekrutację i zaangażowanie potencjalnych wolontariuszy do współpracy. Zapraszamy wszystkich chętnych do kontaktu bezpośredniego w siedzibie MOPS lub Stowarzyszenia, bądź kontaktu telefonicznego/ mailowego na wskazane adresy.

Iwona Broszkiewicz

24 lipca 2017

Czytaj więcej o: Wolontariat Opiekuńczy ze Stowarzyszeniem

O bezpieczeństwie w DDPS

Przejdź do - O bezpieczeństwie w DDPS

W DDPS odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. Pensjonariusze wysłuchali krótkiej pogadanki na temat bezpiecznego poruszania się po drodze i zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. Z uwagi na to iż każdy pieszy i rowerzysta powinien pamiętać o swoim bezpieczeństwie i zadbać o to, aby być widocznym policjanci rozdali pensjonariuszom kamizelki odblaskowe.

DDPS

21 lipca 2017

Czytaj więcej o: O bezpieczeństwie w DDPS