Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Przyjmujemy wnioski o wypłatę dodatku węglowego

Przejdź do - Przyjmujemy wnioski o wypłatę dodatku węglowego

Od dziś 17 sierpnia można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Dodatek przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r. Wnioski o dodatek węglowy można składać elektronicznie za pomocą platformy ePUAP oraz osobiście w wersji papierowej.

Dyrekcja MOPS

17 sierpnia 2022

Czytaj więcej o: Przyjmujemy wnioski o wypłatę dodatku węglowego

Opaski Bezpieczeństwa dotarły do seniorów

Przejdź do - Opaski Bezpieczeństwa dotarły do seniorów

      W dniu 2 sierpnia 2022 r. Zastępca Prezydenta Miasta Radomska Pani Małgorzata Kańska-Kipigroch wraz z Dyrektorem MOPS w Radomsku Panem Andrzejem Barszczem spotkali się z Uczestnikami  Modułu II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Seniorzy mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami i wyrazić swoje zadowolenie z udziału w Programie, który umożliwia im dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Pani Prezydent pogratulowała Uczestnikom otwartości na nowe technologie,  które z pewnością przyczynią się  do poprawy ich bezpieczeństwa oraz zwiększą możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Iwona Broszkiewicz

4 sierpnia 2022

Czytaj więcej o: Opaski Bezpieczeństwa dotarły do seniorów

Profilaktyka na pikniku „Nie czas na nudę”

Przejdź do - Profilaktyka na pikniku „Nie czas na nudę”

"Nie czas na nudę” – pod takim hasłem w środę 20 lipca na placu Placówki Wsparcia Dziennego przy ul Narutowicza 155 zorganizowany został piknik profilaktyczno-integracyjny.

Jacek Paszewski

21 lipca 2022

Czytaj więcej o: Profilaktyka na pikniku „Nie czas na nudę”

Piknik profilaktyczno – integracyjny „Nie czas na nudę”

Przejdź do - Piknik profilaktyczno – integracyjny „Nie czas na nudę”

Miejska Komisja do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomsku, zapraszają na piknik profilaktyczno – integracyjny „Nie czas na nudę”. Wydarzenie zostało zaplanowane na 20 lipca 2022r. i odbędzie się w placówce wsparcia dziennego nr. 4 przy ulicy Narutowicza 155 (za kościołem) w godzinach 14.00 -17.00.

Beata Kotlicka

13 lipca 2022

Czytaj więcej o: Piknik profilaktyczno – integracyjny „Nie czas na nudę”

Wznawiamy realizację programu „Kawiarenka dla seniora”

Przejdź do - Wznawiamy realizację programu „Kawiarenka dla seniora”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku od lipca 2022 roku wznawia realizację programu „Kawiarenka dla seniora” umożliwiając seniorom z terenu miasta Radomsko spotkanie w lokalu przy kawie lub herbacie. Uczestnictwo w programie polega na korzystaniu z karnetu uprawniającego do zakupu kawy lub herbaty za 1 zł w ustalonych lokalach, w dniach i godzinach wskazanych w karnecie. Celem programu jest stworzenie przestrzeni przyjaznej seniorom do spędzania czasu wolnego i wzmacniania aktywności życiowej. W dniu 7 lipca 2022r podpisane zostało porozumienie z Restauracją ,,ZODIAK” która znajduję się na ul. Ks. Kościowa 22. Realizacja karnetów będzie możliwa w poszczególnych dniach, tj. poniedziałek – czwartek w godzinach 10.00-20.00

Aleksandra Żak

8 lipca 2022

Czytaj więcej o: Wznawiamy realizację programu „Kawiarenka dla seniora”

„Trener osobisty” Zdrowy tryb życia - „Profilaktyczna środa” w Placówce Wsparcia Dziennego przy ulicy Narutowicza

Przejdź do - „Trener osobisty” Zdrowy tryb życia -  „Profilaktyczna środa” w Placówce Wsparcia Dziennego przy ulicy Narutowicza

W dniu 06 lipca 2022 roku w Świetlicy Środowiskowej przy ulicy Narutowicza odbyły się piąte już zajęcia w ramach Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” 2021/2022 realizowanej w partnerstwie przez Zespół Profilaktyki Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku pod autorską nazwą „Profilaktyczne środy”.

Beata Kotlicka, Angelika Stanik

7 lipca 2022

Czytaj więcej o: „Trener osobisty” Zdrowy tryb życia - „Profilaktyczna środa” w Placówce Wsparcia Dziennego przy ulicy Narutowicza

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - nowy okres zasiłkowy

Przejdź do - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - nowy okres zasiłkowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku – Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, że od dnia 01-08-2022r. przyjmowane są wnioski na nowy okres świadczeniowy 2022/2023 na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Alina Borowiecka

4 lipca 2022

Czytaj więcej o: Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - nowy okres zasiłkowy

Uczymy się, rozwijamy nasze talenty i rozmawiamy o ważnych dla nas sprawach

Przejdź do - Uczymy się, rozwijamy nasze talenty i rozmawiamy o ważnych dla nas sprawach

Dzieci i młodzież uczestniczące w projekcie „Mały Wielki Człowiek”, który realizowany jest w placówkach wsparcia dziennego poszerzają swoją wiedzę z zakresu matematyki, informatyki oraz języka angielskiego.

Ponadto w świetlicach organizowane są zajęcia twórcze i ogólnorozwojowe. Podczas warsztatów kulturalnych dzieci mają możliwość zapoznania się ze sztuką fotografii, uczestniczą w warsztatach muzycznych, aktorskich, ćwiczą dykcję i emisję głosu i inne. Mają też czas na wspólne gry i zabawy, udział w konkursach, warsztatach kulinarnych i ceramicznych, udział w spotkaniach integracyjnych. Wsparcia dzieciom udziela również psycholog.

Aleksandra Stanowska

29 czerwca 2022

Czytaj więcej o: Uczymy się, rozwijamy nasze talenty i rozmawiamy o ważnych dla nas sprawach