Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zajęcia w ramach "Grupy samopomocowej dla rodziców"

Przejdź do - Zajęcia w ramach "Grupy samopomocowej dla rodziców"

W dniu 16.02.2018r. odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu „Grupa samopomocowa dla rodziców”. Spotkanie edukacyjne dla rodziców zostało poświęcone zjawisku przemocy werbalnej. Celem spotkania było uświadomienie opiekunom, czym jest przemoc werbalna, jakie formy może przybierać, a także jakie konsekwencje może ona mieć dla dziecka także w jego dorosłym życiu. Spotkanie stało się również próbą odpowiedzi na pytanie czemu rodzice stosują wobec swoich dzieci przemoc werbalną i co należy zrobić, by takich doświadczeń dzieciom oszczędzić. Asystenci rodziny zaprezentowali sposoby na rozładowanie napięcia, negatywnych emocji by nie dopuszczać w życiu codziennym do stosowania przemocy werbalnej. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że przemoc werbalna może zostawić ślady w sferze emocji, myślenia o samym sobie czy w zakresie budowania trwałych opartych na szacunku relacji z innymi ludźmi.

Karolina Kornacka

21 lutego 2018

Czytaj więcej o: Zajęcia w ramach "Grupy samopomocowej dla rodziców"

Internet bez przesady!

Przejdź do - Internet bez przesady!

Z nowym rokiem ruszyły kolejne spotkania w ramach projektu socjalnego „Grupa samopomocowa dla rodziców” prowadzonego przez asystentów rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku. W dniu 19.01.2018r. zostały przeprowadzone pierwsze zajęcia w ramach ww. projektu. Celem zajęć było uwrażliwienie rodziców na problem nadmiernego korzystania przez dzieci z mediów elektronicznych oraz internetu. Podczas spotkania omówiono specyfikę problemu zaprezentowano statystyki, które przedstawiały skalę problemu,. Wskazano rodzicom możliwe podjęcie działań profilaktycznych i sposoby reagowania na podejrzenie uzależnienia dziecka od korzystania z sieci. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, że konkretne zasady korzystania z internetu zależą od uznania rodziców, ale powinny mieścić się w granicach rozsądku. Kolejne zajęcia w ramach projektu „Grupa samopomocowa dla rodziców” odbędą się w lutym 2018 roku.

Karolina Kornacka

14 lutego 2018

Czytaj więcej o: Internet bez przesady!

Młodzi kinomaniacy w „Kinie za Rogiem”

Przejdź do - Młodzi kinomaniacy w „Kinie za Rogiem”

W czasie ferii dzięki uprzejmości „Kina za Rogiem” mieliśmy okazję obejrzeć dwie wspaniałe animacje – polską – „Jak uratować mamę?” i japońską – „Zrywa się wiatr”. Wspaniale złożyło się, że filmy przeznaczone były dla widza małego i trochę starszego, a i dorośli mogli znaleźć w nich coś dla siebie.

Beata Karasek za filmweb.pl

14 lutego 2018

Czytaj więcej o: Młodzi kinomaniacy w „Kinie za Rogiem”

Dzień Babci i Dzień Dziadka w DDPS w Radomsku

Przejdź do - Dzień Babci i Dzień Dziadka w DDPS w Radomsku

W dniu 18.01.2018 w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Radomsku obchodzony był Dzień Babci i Dziadka. Specjalnie na tą okoliczność uczniowie pierwszej klasy z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 dla naszych pensjonariuszy przygotowały program artystyczny Przedstawiane przez dzieci wiersze oraz piosenki budziły radość i wzruszenie, które malowało się twarzach seniorów. Dzieci oprócz części artystycznej przygotowały dla naszych babć i dziadków laurki z życzeniami. Po występie w ramach podziękowań małym artystom zorganizowaliśmy słodki poczęstunek. Również nasi seniorzy otrzymali słodkości oraz małą niespodziankę.

Monika Nowakowska

24 stycznia 2018

Czytaj więcej o: Dzień Babci i Dzień Dziadka w DDPS w Radomsku

Zakończenie II edycji akcji „Listy do Świętego Mikołaja”

Przejdź do - Zakończenie II edycji akcji „Listy do Świętego Mikołaja”

Wiele radości i uśmiechu sprawiły cudowne prezenty od darczyńców przekazane dzieciom ze świetlic środowiskowych MOPS, dzieciom z rodzin objętych pomocą społeczną oraz dzieciom ze stowarzyszenia „Koniczynka” przez Mikołaja w dniu 17 grudnia 2017r. podczas uroczystej imprezy w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Teraz przyszedł czas na wysłanie podziękowań do darczyńców z Warszawy. W ramach podziękowania i na zakończenie akcji dzieci przygotowały również przepiękne, często ozdobione własnoręcznymi rysunkami, Listy do Św. Mikołaja, tym razem z podziękowaniem za wspaniałe prezenty.

Beata Kotlicka

18 stycznia 2018

Czytaj więcej o: Zakończenie II edycji akcji „Listy do Świętego Mikołaja”

Smog - akcja informacyjna

Przejdź do - Smog - akcja informacyjna

W związku z podjętymi w kraju działaniami mającymi na celu poprawę jakości powietrza pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej zostali zobligowani do podejmowania działań informacyjnych wśród świadczeniobiorców pomocy społecznej w zakresie efektywnego wykorzystywania energii w domu/mieszkaniu, możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów, uzyskanie dodatków energetycznych, środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzania domu/ mieszkania w ramach dodatków mieszkaniowych.

Karolina Kornacka

18 stycznia 2018

Czytaj więcej o: Smog - akcja informacyjna

Pracowity koniec roku dla uczestników Projektu "KIS Radomsko – W kierunku zmiany"

Przejdź do - Pracowity koniec roku dla uczestników Projektu  "KIS Radomsko – W kierunku zmiany"

W ramach Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznejw Radomsku odbywały się kolejne zajęcia w ramach reintegracji społecznej i zawodowej.

Aneta Kowalczyk

18 stycznia 2018

Czytaj więcej o: Pracowity koniec roku dla uczestników Projektu "KIS Radomsko – W kierunku zmiany"

Rekrutacja do II etapu realizacji projektu "KIS Radomsko – W kierunku zmiany"

Przejdź do - Rekrutacja do II etapu realizacji projektu "KIS Radomsko – W kierunku zmiany"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku rozpoczyna rekrutację do II etapu realizacji Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem głównym Projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej mieszkańców Miasta Radomsko – Klientów MOPS w Radomsku. Cel ten jest realizowany poprzez utworzenie i fukcjonowanie w ramach Projektu, Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku. Obecnie w ramach Projektu współpracuje już 50 uczestników. II etap zakłada rekrutację kolejnych 50 osób, które są Klientami MOPS w Radomsku zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz osoby niepełnosprawne

Aneta Kowalczyk

18 stycznia 2018

Czytaj więcej o: Rekrutacja do II etapu realizacji projektu "KIS Radomsko – W kierunku zmiany"