Spotknia uczestników z doradcą zawodowym w ramach Projektu "KIS RADOMSKO – W KIERUNKU ZMIANY"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 sierpnia 2017

Od dnia 26 lipca do dnia 1 sierpni br w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku, przy ul. Kościuszki 10 odbywają się spotkania uczestników Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" z doradcą zawodowym. Działaniami objętych jest 50 osób, które już odbyły indywidualne poradnictwo z psychologiem w trakcie realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem spotkań ze specjalistą jest opracowanie ścieżki wsparcia na potrzeby reintegracji społeczno zawodowej uczestników Projektu. Zastosowanie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym będzie wynikało z indywidualnego planu działania uwzględniającego predyspozycje uczestników oraz potrzeby rynku pracy.

Autor: Aneta Kowalczyk

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie