Zajęcia w ramach Grup Wsparcia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 grudnia 2017

W ramach Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, od dnia 27.11.2017r. rozpoczęły się zajęcia w ramach Grup Wsparcia.

 

Uczestnicy Projektu pracują w pięciu obszarach tematycznych, które dotyczą problemów psychospołecznych, uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu oraz problemów opiekuńczo – wychowaczych i przemocy występującej w środowisku rodzinnym. Zajęcia realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów i odbywają sie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku, ul. Kościuszki 10. Grupy wsparcia na bieżąco pracują nad rozwiązywaniem istniejących wśród uczestników Projektu problemów oraz mają za zadanie wpływać na utrzymanie motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej.

Zajęcia w ramach Grup Wsparcia będą kontynuowane w 2018r. Dodatkowo uczestnicy Projektu rozpoczną niebawem zajęcia z języka angielskiego. Mając na uwadze powszechne wymagania stawiane przez potencjalnych pracodawców na rynku pracy, uczestnicy Projektu będą mieli możliwość nabycia umiejętności praktycznego posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie.

 

Autor: Aneta Kowalczyk

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie