Rekrutacja do II etapu realizacji projektu "KIS Radomsko – W kierunku zmiany"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 stycznia 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku rozpoczyna rekrutację do II etapu realizacji Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem głównym Projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej mieszkańców Miasta Radomsko – Klientów MOPS w Radomsku. Cel ten jest realizowany poprzez utworzenie i fukcjonowanie w ramach Projektu, Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku. Obecnie w ramach Projektu współpracuje już 50 uczestników. II etap zakłada rekrutację kolejnych 50 osób, które są Klientami MOPS w Radomsku zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz osoby niepełnosprawne

Autor: Aneta Kowalczyk

Galeria

  • Powiększ zdjęcie