Podsumowanie I edycji projektu pn. "Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 stycznia 2019

W dniu 28.12.2018r. w Klubie Integracji Społecznej działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku podsumowano I edycję projektu socjalnego „Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!”. Głównym celem projektu było rozszerzenie oferty usług na rzecz rodzin biologicznych dotkniętych kryzysem w sferze opieki i wychowania dzieci poprzez wprowadzenie różnorodnych form wsparcia propagujących kształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich oraz społecznych. W programie uczestniczyło 20 rodzin, które na co dzień objęte są wsparciem tut. Ośrodka.

W ramach projektu zrealizowane zostały dwie edycje Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, spotkania Grupy Wsparcia, Pikniki Rodzinne, zajęcia grupowe i indywidulane z psychologiem i pedagogiem, wyjścia do kina, restauracji  oraz do Sali Zabaw Fiku- Miku.

Ponadto podczas spotkania podsumowującego projekt socjalny wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego pt. „Ja, rodzina – moje życie”. Oto wyniki:

Kategoria wiekowa 3-5 lat:
1 miejsce Nadia Duda
2 miejsce Sebastian Dehring
3 miejsce Alicja Nogaj-Paciorek

Kategoria wiekowa 6-10 lat:
1 miejsce Zuzanna Kurek
2 miejsce Maja Sadziak
3 miejsce Karolina Dębska

Kategoria wiekowa 11 -18 lat:
1 miejsce Amanda Gozdek
2 miejsce Daria Wąsowicz
3 miejsce Natalia Starczewska

W 2019 roku zamierzamy kontynuować realizację projektu socjalnego „Mamo, Tato- bycie z Tobą daje moc!”, dając tym samym szansę rodzicom na wzmocnienie nabytych kompetencji rodzicielskich.
Jednocześnie chcemy  promować dobre idee i postawy, uczyć aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego rodziców z dziećmi celem wzmocnienia więzi pomiędzy dorosłym a dzieckiem.
Ponadto chcemy poprzez takie działania zapobiec umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.

Autor: Karolina Kornacka

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie