Spotkanie inicjujące utworzenie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w ramach Projektu „Kooperacje 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 września 2019

25 września 2019 r. w Galerii Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku odbyło się spotkanie inicjujące utworzenie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego, realizowanego w ramach Projektu „Kooperacje 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Celem Projektu jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji. Zgodnie z założeniami model kooperacji będzie uwzględniał całościowe, międzysektorowe wsparcie na poziomie gmin i powiatów mające na celu włączenie społeczne osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji.

Gmina Miasta Radomska oraz Powiat Radomszczański znalazły się w gronie 20 powiatów i 30 gmin powyżej 20 tys. mieszkańców III makroregionu obejmującego województwa śląskie, łódzkie, małopolskie i opolskie.

W spotkaniu udział wzięli szefowie oraz przedstawiciele instytucji i organizacji integracji społecznej, wymiaru sprawiedliwości i policji, edukacji, zdrowia oraz organizacji pozarządowych.

Partnerski zespół kooperacyjny to sformalizowane, międzysektorowe, międzyresortowe i międzyorganizacyjne partnerstwo działających w środowisku lokalnym instytucji, istotnych dla realizacji działań na rzecz osób, rodzin i grup społecznych. Uzasadnieniem dla wdrażania i realizacji modelu opartego na kooperacji jest przekonanie o możliwości optymalnego wykorzystania zróżnicowanych zasobów lokalnego wsparcia instytucjonalnego oraz potencjału poszczególnych Kooperantów, którego wyrazem stało się liczne przybycie na spotkanie inicjujące utworzenie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego.

Autor: Joanna Jurczyk

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie