Spotkanie formalizujące Partnerski Zespół Kooperacyjny w Gminie Miasto Radomsko

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 października 2019

W dniu 09 października 2019 r. w Galerii Muzeum Regionalnego w Radomsku odbyło się spotkanie formalizujące zawiązanie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, którego celem jest stworzenie lokalnego Partnerstwa podmiotów istotnych dla realizacji działań z zakresu wsparcia osób, rodzin i grup społecznych. Liderem Partnerstwa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku.

Podczas spotkania z udziałem Pana Roberta Przybyły - Zastępcy Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Starosty Radomszczańskiego - Pani Beaty Pokory oraz Prezydenta Miasta Radomska - dr Jarosława Ferenca, deklaracje przystąpienia do Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego złożyli szefowie oraz przedstawiciele instytucji i organizacji integracji społecznej, wymiaru sprawiedliwości i policji, edukacji oraz organizacji pozarządowych, w szczególności przedstawiciele:

- Prokuratury Rejonowej w Radomsku reprezentowanej przez Panią Prokurator Katarzynę Posak,

- Komendy Powiatowej Policji w Radomsku reprezentowanej przez Komendanta Powiatowego Policji - insp. Piotra Nowickego,

- Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku reprezentowanego przez Dyrektora Pan Łukasza Więcka,

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku reprezentowanej przez Zastępcę Dyrektora Panią Jolantę Załęcką,

- Publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Wczesnego Wspomagania Rozwoju reprezentowanej przez Panią Wicedyrektor Monikę Koźlik- Sadlińską

- Kuratora Okręgowego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim - Panią Katarzynę Dalkiewicz

oraz Kierowników Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Radomsku, jak również przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych.

Podczas spotkania przedstawione zostały przez każdego z kooperantów uprawnienia i zasoby możliwe do zaangażowania w Partnerskim Zespole Kooperacyjnym na rzecz wsparcia osób, rodzin i grup społecznych.

Autor: Joanna Jurczyk

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie