Profilaktyczne środy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 października 2019

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomsku, rozpoczęła drugą część akcji „Profilaktyczne środy”.

„Profilaktyczne środy” są elementem kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Przypomnijmy. W pierwszej części, członkowie MKRPA w okresie marzec-czerwiec, przeprowadzili warsztaty w pięciu placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Wówczas ich tematami, było promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych, jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu. Rozpoczęty 16 października, drugi moduł w placówce wsparcia dziennego przy ul. Kościuszki, obejmował warsztaty z dziećmi i rodzicami. Członkowie MKRPA, dostarczyli rodzicom wiedzy na temat szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych. Podobne warsztaty, zostaną zorganizowane w pozostałych placówkach wsparcia dziennego MOPS w Radomsku.

Autor: Jacek Paszewski

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie