Wydawanie żywności w ramach programu POPŻ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 maja 2020

W miesiącu maju wydawanie paczek żywnościowych rozpoczynamy od 12 maja 2020r. zgodnie z alfabetycznym harmonogramem umieszczonym przy wejściu do MOPS. Osoby pobierające żywność od stycznia 2020 r. odbiorą paczkę bezpośrednio w magazynie przy ul. Reymonta 56, natomiast osoby, które po raz pierwszy korzystają z tej formy pomocy proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym.

Informujemy, że ww. pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Zgodnie z obostrzeniami osoby odbierające paczki powinny utrzymywać odległość min. 2 metrów oraz być zaopatrzone w maseczki i rękawiczki.

Autor: Magdalena Kwiatkowska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie