Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 maja 2020

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi uprzejmie informuje, że Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął nowy program działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pn. "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych". Rozszerzona została grupa osób uprawnionych - program obejmuje również osoby, które miały na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Wniosek o przyznanie Karty można złożyć osobiście, przesłać pocztą na adres: Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź bądź za pomocą platformy ePUAP.

Nowe wzory wniosków będą dostępne od dnia 17 maja 2020 roku na stronie internetowej RCPS w Łodzi: rcpslodz.pl w zakłądce Dziecko i Rodzina, podzakładka Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych.

Szczegółowych informacji udziela pani Dominika Kielanowska, tel: 42 203 48 67, adres e-mail: karta@rcpslodz.pl

Autor: MOPS w Radomsku

Galeria

  • Powiększ zdjęcie