Poszukujemy Rodzin Wspierających

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 września 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku poszukuje rodzin, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi.

Rodzina, która przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy z asystentem rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności m.in. w:

• prawidłowej opiece i wychowaniu dziecka;

• prawidłowym prowadzeniu gospodarstwa domowego;

• kształtowaniu i prawidłowym wypełnianiu ról społecznych.

Rodzina wspierająca jest rodziną zaprzyjaźnioną, może być rodziną z kręgu otoczenia dziecka.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku poszukuje rodzin, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi i po odpowiednim przeszkoleniu oraz pozytywnej opinii dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego, przy współpracy z asystentem rodziny, pomagać rodzinom biologicznym dotkniętych kryzysem. Obok satysfakcji z udzielanej pomocy rodziny te mogą liczyć na zwrot kosztów związanych z udzieleniem pomocy na podstawie umowy zawartej z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku.

Autor: Aleksandra Stanowska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie