Spotkanie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 września 2020

W dniu 15 września 2020r. odbyło się kolejne już spotkanie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, którego celem jest stworzenie lokalnego Partnerstwa podmiotów istotnych dla realizacji działań z zakresu wsparcia osób, rodzin i grup.

Organizację spotkania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku dostosował do aktualnych wymogów epidemiologicznych dotyczących Covid-19 oraz umożliwił uczestnictwo w spotkaniu w formie telekonferencji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele:

 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku
 • Prokuratury Rejonowej w Radomsku
 • Sądu Rejonowego w Radomsku
 • Komendy Powiatowej Policji w Radomsku
 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Radomsku
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku
 • Publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Radomsku
 • Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Radomsku
 • Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radomsku
 • Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Radomsku
 • Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Radomsku
 • Publicznego Przedszkola Nr 3 w Radomsku
 • Klubu Abstynenckiego „Można Inaczej”
 • Klubu Wzajemnej Pomocy „Szansa”
 • Stowarzyszenia Centrum Pomocy „Panaceum”
 • Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów „Macierz” oraz
 • Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Podczas spotkania przedstawione zostały m.in. sprawozdania z działań podejmowanych w rodzinach, w ramach posiedzeń Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych (realizacja planów pomocy, napotkane bariery, zarys osiągniętych celów) oraz zasady aktualizacji lokalnego koszyka usług. Kolejne spotkanie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego zaplanowano w miesiącu listopadzie br.

Autor: Aleksandra Stanowska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie