Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 stycznia 2021

W dniu 5 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

O świadczenie to mogą ubiegać się osoby, których dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dodatek jest o co najmniej 25% niższy niż w roku 2019, były najemcami (podnajemcami) lokalu przed 14 marca 2020 r. oraz nie przysługiwał im wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu. Należy także spełniać warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Wnioski o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu można składać do 31 marca 2021 r.

Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel. 44 683 28 85 wew. 85 lub 781 698 769.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych innych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Autor: Anna Barońska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie