Program ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 września 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku już po raz trzeci przystąpił do Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2022. Program ten zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym przy założeniu aktywnego współudziału Klienta.

Realizacja programu jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności w zakresie opieki nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu społecznym i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Kolejna edycja Programu jest świadectwem dużego zainteresowania mieszkańców miasta Radomska. Na obecną chwilę z Programu skorzystało ogółem 41 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ze stopniem znacznym i umiarkowanym. Pomoc asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w środowisku niejednokrotnie przywraca społeczne funkcjonowanie osób z ograniczeniami. Jest szansą na społeczną aktywność nie tylko w środowisku swojego miejsca zamieszkania, ale również daje możliwość bycia aktywnym poza nim. Wyjście z domu, uczestnictwo w różnych sferach życia kulturalnego, możliwość załatwienia własnych spraw z pomocą asystencji to aktywność, która dotychczas była ograniczona chorobą, niepełnosprawnością. Często też dużą wartością dodaną jest obecność w samotności, towarzystwo i wsparcie drugiego człowieka- Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Kolejny rok realizacji Programu daje nam pakiet pozytywnych doświadczeń jak duże znaczenie dla osób niepełnosprawnych ma asystowanie w wypełnianiu codziennych ról społecznych naszych podopiecznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku podejmując kolejną edycję Programu ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2022 chce odpowiedzieć na potrzeby naszych mieszkańców w ważnym aspekcie funkcjonowania życia człowieka.

Autor: Emilia Gałwiaczek

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie