Nabór do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ - edycja 2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 maja 2024

Zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku osoby i rodziny po skierowanie uprawniające do odbioru żywności w magazynie przy ul. Reymonta 56 po wcześniejszym zakwalifikowaniu osoby lub rodziny przez pracownika socjalnego. Prosimy o przedstawienie miesięcznych dochodów z miesiąca poprzedzającego odbiór skierowania w przypadku osób i rodzin dotychczas niekorzystających z tej formy pomocy.

Zmieniło się kryterium dochodowe kwalifikujące osoby /rodziny do pomocy w formie żywności.

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej16, tj. 2 056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 590,00 PLN dla osoby w rodzinie.

O terminie odbioru żywności osoby i rodziny zostaną powiadomione oddzielną informacją na stronie MOPS.

Autor: Magdalena Kwiatkowska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie