Wydawanie żywności - czerwiec 2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 czerwca 2024

Wydawanie paczek żywnościowych w ramach Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową w miesiącu czerwcu 2024 odbędzie się w magazynie przy ulicy Reymonta 56 w okresie od 25 czerwca do 01 lipca 2024r.

Informujemy, że pomoc w ramach FEPŻ kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 2056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1590,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie.

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI ODBĘDZIE SIĘ PRZY UL. REYMONTA 56

W GODZINACH : 8.00 – 13.00

WTOREK – 25.06.2024 – LITERY  "A-E"

ŚRODA – 26.06.2024 – LITERY "F-J"

CZWARTEK  – 27.06.2024 - LITERY  "K-N"

PIĄTEK  – 28.06.2024 – LITERY  "O-S"

PONIEDZIAŁEK – 01.07.2024 – LITERY  "T-Ż"

Zmieniło się kryterium dochodowe kwalifikujące osoby /rodziny do pomocy w formie żywności.

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej16, tj. 2 056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 590,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Zapraszamy do pracowników socjalnych po odbiór skierowań.

Autor: Magdalena Kwiatkowska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie