Jubileuszowa X Konferencja organizowana pod hasłem „Oczekiwania na NOWE w pomocy społecznej”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 czerwca 2024

W dniach 13-15 czerwca 2024 w Zakopanem odbyła się Jubileuszowa X Konferencja pod hasłem „Oczekiwania na NOWE w pomocy społecznej” organizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej „RAZEM”. Konferencję rozpoczął prezes stowarzyszenia Pan Andrzej Barszcz wprowadzając w tematykę spotkania i przedstawiając program konferencji. Tematem przewodnim była deinstytucjonalizacja usług społecznych jako ważny kierunek rozwoju i zmian polityki społecznej państwa. W ramach projektu pn. „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej dla województwa łódzkiego” Pani Katarzyna Osicińska zastępca kierownika Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi przedstawiła podczas szkolenia online cel lokalnych planów deinstytucjonalizacji w kierunku rozwoju usług społecznych na szczeblu lokalnym.

W tematykę zmian w ustawie o pomocy społecznej wprowadził uczestników konferencji radca prawny Pan Artur Wiktorowicz, który w ramach wykładu inauguracyjnego przedstawił najnowsze zapisy i ich praktyczne skutki. Po prezentacji odbyła się burzliwa dyskusja na temat nurtujących uczestników problemów w pomocy społecznej. Podczas kolejnej sesji tematycznej pt. „MOPS, GOPS, CUS – dobre praktyki” przedstawiciele poszczególnych ośrodków pomocy społecznej mogli na bieżąco wymieniać się wiedzą i doświadczeniami z zakresu codziennej pracy zawodowej. Celem Konferencji była nie tylko wymiana doświadczeń, wiedzy i umiejętności pomiędzy zarządzającymi jednostkami pomocy społecznej, ta konferencja była również miejscem integracji, nawiązywania współpracy, a przede wszystkim poszerzania horyzontów w celu ukazania szerszego wymiaru pomocy społecznej. Elementem końcowym Konferencji było jej podsumowanie, dyskusja, wnioski i rozdanie certyfikatów.

Autor: Andrzej Barszcz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie