Ruszyła druga część programu „Czyste Powietrze” 2.0

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 października 2020

Urząd Miasta w Radomsku informuje, że od nia 21 października 2020 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczęty został nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego pozimou dofinasowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę.

Osoby uprawinione do podwyższonego pozimu dofinansowania, które mogą wystąpić o wydanie zaświadczenia to te, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

a) 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wnioski o wydanie zaświadczenia należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku ul. Kościuszki 10, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej - adres skrzynki to: /fr2s9uh854/SkrytkaESP . Wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzór tego zaświadczenia określa Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. (Dz. U. poz.1713). Wnioski o wydanie zaświadczenia do pobrania poniżej oraz ze strony http://www.mops-radomsko.pl/

W ramach Części 2 programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r. Część 2 programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r.

Autor: Dyrekcja MOPS

Galeria

  • Powiększ zdjęcie