Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku

Wydawanie żywności - kolejny program POPŻ

22 stycznia 2021

W styczniu 2021r. rozpoczynamy kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Wydawanie paczek żywnościowych w ramach ww. programu odbędzie się w magazynie przy ulicy Reymonta 56 w dniach od 26 stycznia do 01 lutego 2021r. zgodnie z alfabetycznym harmonogramem umieszczonym na stronie MOPS i w punkcie wydawania żywności.

 

Informujemy, że pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1 542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie.

Zgodnie z obostrzeniami osoby odbierające paczki powinny utrzymywać odległość min. 2 metrów oraz być zaopatrzone w maseczki i rękawiczki.

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W GODZINACH 8.00 – 13.00

WTOREK – 26.01.2021 – LITERY "A-E"

ŚRODA – 27.01.2021 – LITERY "F-J"

CZWARTEK – 28.01.2021 – LITERY "K-N"

PIĄTEK – 29.01.2021 – LITERY "O-S"

PONIEDZIAŁEK – 01.02.2021 – LITERY "T-Ż"

Autor: Magdalena Kwiatkowska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie