Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku

Dobry Start - 300zł dla ucznia

Program „Dobry start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z programu "Dobry Start" można składać od 1 lipca przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną, platformę ePUAP a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku, ul. Kościuszki 10 – Sekcja Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów Szkolnych.

Wnioski składa się w terminie do 30 listopada danego roku.  

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym. Rodzina otrzyma wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. Wysokość świadczenia wynosi 300 zł na każdego ucznia.   

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu świadczenie „Dobry Start”zostanie wypłacone do 30 września br. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach jego rozpatrzenie i wypłata nastąpi w okresie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.  

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia 300+ zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail.

Uwaga: Informacja będzie wysyłana tylko i wyłącznie z adresu e-mail: dobry.start@mops-radomsko.pl. W związku z informacjami o próbach oszustw i wyłudzeń prosimy o czujność.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Więcej informacji dotyczących świadczenia „Dobry start” można uzyskać w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów Szkolnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku bud. D - tel. 44 683 28 85 wew. 85 lub 781 698 769.

 

 

 

AKTY PRAWNE DOT. PROGRAMU DOBRY START:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1343)

UCHWAŁA NR 80 RADY MINISTRÓW z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. Poz. 514)

Autor: Anna Barońska