Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku

Aktualności

Artykuły

Zapraszamy do korzystania z programu "Rodzina +3"

Przejdź do - Zapraszamy do korzystania z programu "Rodzina +3"

Od stycznia 2018 roku w Urzędzie Miasta Radomska lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku można składać wnioski o wydanie Kart „DUŻA RODZINA” dla rodzin wielodzietnych. Nasze Miasto kontynuuje Program „Rodzina +3”, którego celem jest umożliwienie radomszczańskim rodzinom wielodzietnym korzystania z oferty zniżek, rabatów i promocji w instytucjach miejskich i firmach prywatnych. Przedsiębiorcy, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w programie, w ramach prowadzonej działalności udzielają uczestnikom programu wielu ulg i promocji. "Rodzina +3" to program skierowany do wielodzietnych rodzin, w tym do wielodzietnych rodzin zastępczych zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy i zamieszkałych w Radomsku.

Magdalena Kwiatkowska
3 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Zapraszamy do korzystania z programu "Rodzina +3"

Wigilijne spotkanie DDPS w Radomsku

Przejdź do - Wigilijne spotkanie  DDPS w Radomsku

W związku ze zbliżającym się Świętem Bożego Narodzenia w dniu 15.12.2017 w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Radomsku odbyło się spotkanie wigilijne. Ks. Proboszcz Piotr Hernoga wraz z zaproszonymi gośćmi oraz pensjonariuszami odmówili wspólną modlitwę, wszyscy obecni połamali się wspólnie opłatkiem. Nie zabrakło życzeń i słodkich upominków, następnie było wspólne spożywanie posiłku z tradycyjnymi potrawami wigilijnymi. Pensjonariusze DDPS obdarowali naszych gości własnoręcznie wykonanymi choinkami.

Monika Nowakowska
20 grudnia 2017

Grupa samopomocowa

Przejdź do - Grupa samopomocowa

W dniu 13.12.2017r. asystenci rodziny zorganizowali w ramach projektu „Grupa samopomocowa dla rodziców” zajęcia o tematyce Świąt Bożego Narodzenia. Uczestnicy spotkania mieli możliwość przygotowania wraz z dziećmi stroiki świąteczne, świeczniki, ozdoby na choinkę. Dużą radość szczególnie dzieciom sprawiło przygotowywanie pierników, które najmłodsi własnoręcznie ozdabiali. W czasie spotkania uczestnicy wymieniali się między sobą przepisami świątecznymi, a także opowiadali o tradycjach i zwyczajach, które kultywują w swoich domach w czasie Świąt Bożego Narodzenia.

Karolina Kornacka
20 grudnia 2017

Podziękowania !!!

Przejdź do - Podziękowania !!!

Dyrekcja i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku składają wielkie podziękowania za zorganizowanie II edycji akcji „List do Świętego Mikołaja”.

Beata Kotlicka
18 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Podziękowania !!!

Wigilijne Spotkanie Radomszczan

Przejdź do - Wigilijne Spotkanie Radomszczan

W dniu 17 grudnia 2017r. na Placu 3 Maja odbyło się Wigilijne Spotkanie Radomszczan. Na mieszkańców naszego miasta czekało szereg atrakcji.

Aleksandra Stanowska
18 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Wigilijne Spotkanie Radomszczan

Finał II akcji „List do Świętego Mikołaja”

Przejdź do - Finał II akcji „List do Świętego Mikołaja”

W dniu 17 grudnia 2017r. odbył się finał II edycji akcji „List do Świętego Mikołaja” pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Radomsko Jarosława Ferenca. Święty Mikołaj w tym dniu spełnił marzenia 272 młodych radomszczan. Wszystko to za sprawą anonimowych darczyńców z Warszawy, którzy odpowiadali na listy do Świętego Mikołaja napisane przez dzieci z Radomska, a przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku.

Aleksandra Stanowska
18 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Finał II akcji „List do Świętego Mikołaja”

Zakończenie VI edycji "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców"

Przejdź do - Zakończenie VI edycji "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców"

W dniu 07.12.2017 roku zakończyła się VI edycja projektu socjalnego „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” prowadzonej przez Panią Beatę Lorent asystenta rodziny z tut. Ośrodka. Spotkania w ramach projektu prowadzone były metodą warsztatową. Zajęcia podzielone były na część teoretyczną oraz ćwiczeniową podczas, której każdy z uczestników mógł przekonać się w jaki sposób może wprowadzić uzyskane treści w życie własnych rodzin. Podczas zakończenia projektu Z-ca Dyrektora ds. Pomocy Pani Beata Kotlicka podziękowała uczestniczkom zajęć za poświęcony czas, wręczając zaświadczenia uczestnikom, którzy ukończyli cykl spotkań. Z relacji samych uczestników projektu wynika, że szkolenie było dla nich bardzo atrakcyjne i dostępne w odbiorze. Mieli możliwość zdobycia nowych umiejętności wychowawczych. Uczestnicy podkreślali, że zaczęli wprowadzać w życie wskazówki, jakie otrzymali podczas szkolenia i twierdzą, że są pomocne w poprawie relacji wewnątrzrodzinnych.

Karolina Kornacka
12 grudnia 2017

Rodziny wspierające

Przejdź do - Rodziny wspierające

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

• opiece i wychowaniu dziecka;

• prowadzeniu gospodarstwa domowego;

• kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Karolina Kornacka
12 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Rodziny wspierające