Skip Navigation


 
     wyszukiwarka
 
 
sobota, 10 kwietnia 2021Znajdź nas na facebook


Organizowanie Społeczności Lokalnej


Karta Dużej Rodziny


Rodzina +4


Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!
Filmoteka Szkolna


Standardy w Pomocy


Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku


Sprawdź umowę

Pomagam Tobie by pomóc sobie

Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w Radomsku

 

Punkt Konsultacyjny dla Osób Niepełnosprawnych » Zadania refundowane przez PFRON »

   Zaopatrzenie w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

 

Podstawą do uzyskania refundowanego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest zlecenie wystawione przez upoważnionego do wystawiania zleceń lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku wyrobów ortopedycznych jest to z reguły ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej, niekiedy neurolog lub reumatolog; w przypadku środków pomocniczych - także lekarz innej specjalności (okulista, laryngolog, onkolog) lub lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Każde zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przed realizacją musi być potwierdzone przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego Oddział NFZ. W tym celu świadczeniobiorca powinien dostarczyć zlecenie (drogą pocztową, osobiście lub przez osobę upoważnioną) do jednego z punktów potwierdzania zleceń.

 

Osobom uprawnionym do comiesięcznego zaopatrzenia w środki pomocnicze (tj. np. pieluchomajtki, sprzęt stomijny, cewniki, worki do zbiórki moczu) jest wydawana karta zaopatrzenia comiesięcznego na dany rodzaj środka pomocniczego - na okres 12 miesięcy. Nie jest wymagane każdorazowe ewidencjonowanie zlecenia przed jego realizacją. Potwierdzone musi być pierwsze zlecenie na dany comiesięczny środek pomocniczy. Lekarz zobowiązany jest do odnotowania w "karcie" faktu wystawienia zlecenia. Zlecenie na comiesięczne zaopatrzenie w środki pomocnicze traci ważność po upływie 30 dni od daty wystawienia.

 

Ubezpieczony może być zaopatrzony jednorazowo w środki "comiesięczne" maksymalnie na okres 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

 

Realizacja zlecenia następuje u każdego świadczeniodawcy mającego zawartą umowę z NFZ. Stosowna informacja znajduje się na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ.

 

Zlecenie na przedmioty ortopedyczne i pozostałe środki pomocnicze może być wydane po upływie okresu ich użytkowania (określonego w rozporządzeniu). Zlecenie traci ważność po upływie 90 dni od daty wystawienia. W przypadku braku przez Oddział Funduszu środków finansowych na pełne pokrycie w/w zaopatrzenia - bieg terminu 90 dni ulega zawieszeniu na czas oczekiwania w kolejce na potwierdzenie zlecenia.

 

Ubezpieczony może zrealizować potwierdzone zlecenie u dowolnego świadczeniodawcy, posiadającego umowę z NFZ.

 

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przysługują bezpłatnie (do wysokości limitu) lub za częściową, z reguły 30%, odpłatnością.

 

Przykładowe okresy użytkowania, wysokość odpłatności i limity cen przedmiotów ortopedycznych:

proteza kończyny dolnej

3 lata

bezpłatnie

140 – 3000 zł
(w zależności od wysokości amputacji i rodzaju protezy)

pończocha kikutowa

1 rok

bezpłatnie
(12 szt. na każdą kończynę)

18 – 30 zł

proteza kończyny górnej

3 lata

bezpłatnie

370 – 2800 zł

aparat ortopedyczny

3 lata

bezpłatnie

18 – 1000 zł

gorset ortopedyczny

3 lata

bezpłatnie

40 - 1100 zł

kule i laski inwalidzkie
do stałego użytkowania

3 lata

30%

18 - 130 zł

laska dla niewidomych (biała)

2 lata

bezpłatnie

40 zł

obuwie ortopedyczne

1 rok

30%

155 – 210 zł

obuwie do aparatów ortopedycznych

1 rok

bezpłatnie

180 – 210 zł

wózek inwalidzki ręczny
do stałego użytkowania

5 lat

bezpłatnie

800 – 1800 zł

 

Przykładowe okresy użytkowania, wysokość odpłatności i limity cen środków pomocniczych:

pomoce optyczne
dla niedowidzących

5 lat

bezpłatnie

80 - 1400 zł

proteza oka dla dorosłych

5 lat

bezpłatnie

600 - 700 zł

aparaty słuchowe

5 lat

dzieci i młodzież bezpłatnie, dorośli 30%

800 - 1500 zł

cewniki zewnętrzne
(do 30 szt.)

1 miesiąc

30%

120 zł

worki stomijne (do 90 szt.)

1 miesiąc

bezpłatnie

300 - 480 zł

pieluchomajtki (do 60 szt.)

1 miesiąc

30%

90 zł

aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego

5 lat

30%

2100 zł

proteza piersi

2 lata

bezpłatnie

250 zł

poduszka przeciwodleżynowa

2 lata

30%

100 zł

materac przeciwodleżynowy

3 lata

30%

550 zł

 

Podstawą do naprawy przedmiotu ortopedycznego (podlegającej refundacji) jest - potwierdzony do realizacji przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego Oddział Funduszu - wniosek ubezpieczonego na wykonanie naprawy. Wniosek na naprawę traci ważność po upływie 30 dni od czasu jego wystawienia. Refundowane naprawy są możliwe (po upływie gwarancji), tylko w podanym w Rozporządzeniu okresie użytkowania, maksymalnie do kwoty ustalonego limitu ceny, niezależnie od liczby napraw. W ramach gwarancji ubezpieczonemu przysługuje bezpłatna naprawa bądź wymiana przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego na wolny od wad, w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

 

Limity cen dla napraw niektórych przedmiotów ortopedycznych:

proteza kończyny dolnej

42 – 900 zł

proteza kończyny górnej

111 - 840 zł

aparat ortopedyczny

5 – 300 zł

gorset ortopedyczny

27 - 330 zł

obuwie do aparatów ortopedycznych

54 – 63 zł

wózek inwalidzki ręczny do stałego użytkowania

240 – 540 zł

  

 

| historia zmian | pokaż |

strona główna drukuj
Data powstania: 2012-09-28 13:11:03, Dodał: Maciej Krzyszkowski