Skip Navigation


 
     wyszukiwarka
 
 
czwartek, 25 kwietnia 2019Znajdź nas na facebook


Organizowanie Społeczności Lokalnej


Karta Dużej Rodziny


Rodzina +4


Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!
Filmoteka Szkolna


Standardy w Pomocy


Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku


Sprawdź umowę

Pomagam Tobie by pomóc sobie

Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w Radomsku

 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. Radomsko
ul Narutowicza 59
97-500 Radomsko


dyspozytor      

tel. 512-476-767 - w godz. 5.00- 23.00

dział techniczny    

tel./fax  044-683-21-14 w godz. 7:00-15:00

sekretariat 

tel. 044-683-54-30 w godz. 7.00 - 15.00

 


Godziny otwarcia punktu sprzedaży kart elektronicznych

 
Poniedziałek    w godz. 7.30 - 14.30
Wtorek    w godz. 9.00 - 17.00
Środa    w godz. 7.30 - 14.30
Czwartek    w godz. 7.30 - 14.30
Piątek    w godz. 7.30- 14.30

 
w dziale Sprzedaży (parter).

Korzystanie z karty elektronicznej

 

ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY ELEKTRONICZNEJ 
W AUTOBUSACH MPK Sp. z o.o. w Radomsku

1. Po wejściu do autobusu należy Kartę Elektroniczną (KE) przyłożyć do pola odczytowego dowolnego z kasowników.

 

2. Krótki sygnał dźwiękowy sygnalizuje zarejestrowanie przejazdu. Na wyświetlaczu pokaże się wysokość zaliczkowo pobranej opłaty (równej opłacie za przejazd do końca linii).

 

3. Wyświetlenie napisu OPERACJA NIEDOKOŃCZONA i długi przerywany sygnał świadczą, że przejazd nie został zarejestrowany (opłacony). W tym wypadku czynność „kasowania” należy powtórzyć.

4. Wysiadając z autobusu kartę należy ponownie zbliżyć do pola odczytowego dowolnego z kasowników w celu redukcji zaliczkowo pobranej opłaty, do właściwej wartości opłaty za dokonany przejazd. Na wyświetlaczu pokaże się cena biletu elektronicznego za przejazd. Zakończeniu operacji towarzyszy dwukrotny krótki sygnał dźwiękowy. Brak „skasowania” karty przy wysiadaniu spowoduje pobranie opłaty w wysokości ceny biletu za przejazd do końca danej linii.

5. Ilość „pieniędzy elektronicznych” pozostałych na koncie karty można sprawdzić naciskając przycisk INFO CARD, i – na wezwanie głosowe PRZYŁÓŻ KARTĘ – przykładając kartę do pola odczytowego kasownika. Kartę należy przyłożyć w trakcie wydawania przez kasownik długiego sygnału dźwiękowego (ok. 5 sek. od naciśnięcia przycisku).

 

6. Chcąc zapłacić za osobę towarzyszącą, bagaż lub psa, należy nacisnąć przycisk i przyłożyć kartę do pola odczytowego kasownika. Na wyświetlaczu pokaże się wysokość zaliczkowo pobranej opłaty (równej opłacie za przejazd do końca linii). Analogiczne czynności powtarzamy przy opłacaniu przejazdu większej ilości osób. Osoby podróżujące z właścicielem KE, za które uiścił opłatę, posiadają opłacony przejazd na tym samym odcinku co właściciel KE.

 

UWAGI:

·         Bilet dodatkowy sprzedawany jest wyłącznie w cenie biletu normalnego.

·         Pierwsza operacja rejestracji przejazdu po wejściu do pojazdu powinna być wykonana bez użycia przycisku (pierwsza opłata pobierana jest za właściciela karty).

·         Przy wysiadaniu kartę należy tylko jednokrotnie przybliżyć do pola odczytowego kasownika – niezależnie od ilości zakupionych biletów dodatkowych.

 

Karta Elektroniczna (KE) MPK Sp. z o.o. w Radomsku 


 

o    KE może być imienna lub na okaziciela.

o    Imienną KE można bezpośrednio otrzymać w Punkcie Sprzedaży nr 1 w siedzibie MPK ul. Narutowicza 59 po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty.

o    KE imienna może być używana wyłącznie przez jej właściciela.

o    KE na okaziciela może być używana przez wielu użytkowników.

o    KE imienna może być zarejestrowana jako normalna, ulgowa, okresowa lub bezpłatna, natomiast KE na okaziciela jedynie jako normalna.

o    Przewidywany okres przydatności KE do użycia wynosi 10 lat.

o    W przypadku zgubienia KE należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w Punkcie Sprzedaży MPK, dzięki czemu karta zostanie zablokowana, a pieniądze – będące na koncie karty – zostaną przelane na nową kartę klienta (dotyczy wyłącznie kart imiennych).

 

Wpłata pieniędzy elektronicznych na KE

o    Wpłatę pieniędzy elektronicznych na KE (czyli tzw. „ładowanie” karty), która umożliwia opłatę za przejazdy, można dokonać w jednym z Punktów Sprzedaży MPK lub u kierowcy autobusu.

o    Najmniejsza ilość pieniędzy możliwa do załadowania na KE w Punktach Sprzedaży i u kierowcy określona jest w cenniku – aktualnie 5 zł.

o    Pasażer otrzymuje wydruk potwierdzenia wpłaty.

 

Bilety elektroniczne w MPK Radomsko

o    Obowiązkowi „kasowania” w autobusie podlegają wszystkie KE.

o    Z KE kasownik pobiera automatycznie odpowiednio: opłatę normalną, ulgową lub rejestruje przejazd.

o    Pasażer posiadający kartę z pustym kontem, otrzymuje od MPK Radomsko kredyt do wysokości 5 zł. Przy najbliższym ładowaniu KE, dług zostaje automatycznie odliczony z wpłaty.

o    Kasownik sygnalizuje ujemny stan konta karty przez podanie sygnału głosowego KARTA PUSTA. Należy wtedy niezwłocznie załadować KE lub zakupić bilet jednorazowy u kierowcy.

 

UWAGA!!!

Karta elektroniczna opiekuna osoby niepełnosprawnej upoważnia do bezpłatnych przejazdów tylko łącznie z osobą niepełnosprawną.

Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są osoby z I-szą grupą inwalidzką zamieszkujące na terenie Miasta Radomska.

 

Zniżki w PKS i PKP

  

 

| historia zmian | pokaż |

strona główna drukuj
Data powstania: 2012-10-25 13:39:11, Dodał: Maciej Krzyszkowski
Ostatnia modyfikacja: 2012-10-31 14:00:53 , Zmienił: Maciej Krzyszkowski