Radomsko możliwości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku rozpoczął realizację projektu ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 pt. "Radomsko możliwości" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Działania FELD.07.12 Usługi na rzecz rodziny.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.06.2024 r. do 31.05.2026 r. dla łącznie 50 uczestników – dzieci oraz młodzieży w wieku od 6. do 18. r. ż. wymagających wsparcia. Celem projektu jest rozwój usług skierowanych do ww. grupy w Mieście Radomsku.

Działania w Projekcie polegają na wsparciu istniejących placówek (świetlic dla dzieci i młodzieży) i rozszerzeniu ich oferty poprzez realizację:

  1. Zajęć języka obcego,
  2. Zajęć matematyki,
  3. Zajęć twórczych,
  4. Zajęcia sportowych,
  5. Zajęć psychologicznych,
  6. Wyjść integracyjnych.

Całkowita wartość Projektu wynosi 905 900,00 zł, z czego 831 500,00 zł stanowi dofinansowanie przez Unię Europejską.

Autor: Łukasz Myga

Artykuły

Rekrutacja do Projektu "Radomsko Możliwości"

Przejdź do - Rekrutacja do Projektu "Radomsko Możliwości"

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.06.2024 r. do 31.05.2026 r. dla łącznie 50 uczestników – dzieci oraz młodzieży w wieku od 6. do 18. r. ż. wymagających wsparcia. Celem projektu jest rozwój usług skierowanych do ww. grupy w Mieście Radomsku.

Rozpoczynamy rekrutację!

Na zgłoszenie rodzin z dziećmi czekamy do 31.07.2024r. Chęć uczestnictwa w projekcie należy zgłaszać pod numerem telefonu: 724464680. Miejscem realizacji projektu są placówki wsparcia dziennego na terenie Miasta Radomska.

Aleksandra Stanowska
26 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Rekrutacja do Projektu "Radomsko Możliwości"