OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE MIEJSKICH I GMINNYCH OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ „RAZEM”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W ostatnim czasie można zaobserwować szereg zmian zachodzących w polskim systemie pomocy społecznej, które wpływają na organizację pracy ośrodków oraz stawiają przed nimi nowe zadania. Wszystkie dotychczasowe działania organizacyjne i legislacyjne spowodowały, iż pomoc społeczna w naszym kraju uległa i ciągle ulega znaczącej przemianie, przy jednoczesnym znacznym poszerzeniu spektrum działań ośrodków pomocy społecznej. W naszym kraju zadania z zakresu pomocy w większości realizowane są przez ośrodki usytuowane w małych lub średnich miastach oraz gminach. Jednocześnie przedstawiciele tychże ośrodków nie mają realnego wpływu na kształtowanie polityki społecznej, a wprowadzane zmiany i nowe rozwiązania często nie uwzględniają ich specyfiki, czy też nie są dostosowane do potrzeb rodzin z którymi współpracują. Z uwagi na powyższe powstała inicjatywa utworzenia organizacji skupiającej ośrodki pomocy społecznej, które funkcjonują na terenie obszarów wiejskich oraz małych i średnich miast, które to borykają się z zupełnie innymi problemami w swojej pracy niż ośrodki funkcjonujące w dużych miastach, czy też powiatowe centra pomocy rodzinie. Głównym celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska pracowników pomocy społecznej, podnoszenie poziomu funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej z miejscowości do 50.000 tysięcy mieszkańców oraz doskonalenie merytoryczne kadry tych jednostek organizacyjnych, a także opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej. Ponadto Stowarzyszenie podejmuje działania skierowane do klientów i podopiecznych ośrodków pomocy społecznej z gmin w nim zrzeszonych. W celu realizacji postawionych sobie celów współpracujemy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz innymi organizacjami i instytucjami, które działają w sferze pomocy społecznej.

Nasze dane teleadresowe:

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE MIEJSKICH I GMINNYCH OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
„RAZEM”

ul. Kościuszki 12A
97 – 500 Radomsko

tel. (44) 683 28 85 

e-mail: stowarzyszenieopsrazem@gmail.com

Artykuły

Wniosek do MPRIPS w sprawie Programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"

Przejdź do - Wniosek do MPRIPS w sprawie Programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"

W związku z opublikowaniem na stronie Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 25.06.2024r. informacji, która sutkuje zawężeniem kręgu pracowników OPS objętych Programem "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" zwracamy się z prośbą do Pani Ministry o weryfikację wytycznych i rozszerzenie grupy uprawnionych do otrzymania dodatku. Dnia 1.07.2024r. wysłaliśmy do Ministerstwa korespondencję, której treść załączmy poniżej.

Andrzej Barszcz
3 lipca 2024

Jubileuszowa X Konferencja organizowana pod hasłem „Oczekiwania na NOWE w pomocy społecznej”

Przejdź do - Jubileuszowa X Konferencja organizowana pod hasłem  „Oczekiwania na NOWE w pomocy społecznej”

W dniach 13-15 czerwca 2024 w Zakopanem odbyła się Jubileuszowa X Konferencja pod hasłem „Oczekiwania na NOWE w pomocy społecznej” organizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej „RAZEM”. Konferencję rozpoczął prezes stowarzyszenia Pan Andrzej Barszcz wprowadzając w tematykę spotkania i przedstawiając program konferencji. Tematem przewodnim była deinstytucjonalizacja usług społecznych jako ważny kierunek rozwoju i zmian polityki społecznej państwa. W ramach projektu pn. „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej dla województwa łódzkiego” Pani Katarzyna Osicińska zastępca kierownika Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi przedstawiła podczas szkolenia online cel lokalnych planów deinstytucjonalizacji w kierunku rozwoju usług społecznych na szczeblu lokalnym.

Andrzej Barszcz
28 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Jubileuszowa X Konferencja organizowana pod hasłem „Oczekiwania na NOWE w pomocy społecznej”

Pliki do pobrania


Galeria


  • Powiększ zdjęcie