Lokalny Wolontariat Opiekuńczy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku w ramach rozszerzenia działań woluntarystycznych rozpoczął realizację programu „Lokalny Wolontariat Opiekuńczy”. Program skierowany jest równolegle do dwóch grup odbiorców. Pierwsza to osoby, którym zły stan zdrowia, podeszły wiek, uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie nie tylko w środowisku ale także w swoich domostwach. Druga grupa to opiekunowie rodzinni, którzy  stanowią najbliższe otoczenie  ww. osób.  Bardzo często niesamodzielność „osób zależnych” , wymaga od opiekunów nieustannej obecności, przejęcia całkowitej odpowiedzialności  za  czynności związane z zaspokojeniem wszystkich potrzeb. Sytuacje te niejednokrotnie są bardzo trudne dla obu stron stąd program zakłada tzw. pomoc wytchnieniową , którą będą świadczyć wolontariusze. Będzie to grupa osób, dla której planuje się cykl szkoleniowy, który przygotuje potencjalnych opiekunów nieformalnych do wejścia w środowiska osób potrzebujących.  

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Programie . Jeśli jesteś zdecydowany wypełnij ankietę a następnie prześlij lub dostarcz pod wskazany adres.

e-mail:  iwona.broszkiewicz@mops-radomsko.pl

e-mail: emilia.galwiaczek@mops-radomsko.pl

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji możesz się z nami skontaktować :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku

Kościuszki 12 a bud. „C” w godz. 7.30-15.30

tel. 44/683-28-85 wew. 72

 

osoby do kontaktu:

Emilia Gałwiaczek tel. 781-850-293

Iwona Broszkiewicz tel. 781-698-774

Elżbieta Chybalska tel. 693-187-681

www: http://rodzinarodzinjp2.webd.pl/index.php/kontakt/11-biezace-zadania/18-wolontariat

Punkt konsultacyjny

 

Autor: Iwona Broszkiewicz

Artykuły

Wolontariat Opiekuńczy ze Stowarzyszeniem

Przejdź do - Wolontariat Opiekuńczy ze Stowarzyszeniem

W dniu 20.9.2016 r. MOPS zawarł porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem „Rodzina Rodzin im. Św. Jana Pawła II” na rzecz organizacji „Wolontariatu opiekuńczego” świadczonego na rzecz osób i rodzin, które nie są w stanie samodzielnie uporać się z problem organizacji opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny, osobą niepełnosprawną bądź w podeszłym wieku. Nie tylko samotność tych osób rodzi konieczność organizacji wsparcia, pomoc ta również jest potrzebna członkom rodziny, która wykorzystując własne możliwości z trudem jest w stanie sprostać zadaniu sprawowania, często 24 godziny na dobę, właściwej opieki nad chorym członkiem rodziny. Wspólna działalność MOPS-u i Stowarzyszenia pozwoli na prawidłowe rozeznanie potrzeb lokalnego środowiska, a docelowo umożliwi rekrutację i zaangażowanie potencjalnych wolontariuszy do współpracy. Zapraszamy wszystkich chętnych do kontaktu bezpośredniego w siedzibie MOPS lub Stowarzyszenia, bądź kontaktu telefonicznego/ mailowego na wskazane adresy.

Iwona Broszkiewicz
24 lipca 2017

Galeria


  • Powiększ zdjęcie