Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku

Strona główna


Artykuły

"Profilaktyczna środa" w PWD nr 4

Przejdź do - "Profilaktyczna środa" w PWD nr 4

W Placówce Wsparcia Dziennego nr 4 odbyły się kolejne zajęcia profilaktyczne. Dzieci mogły nabyć umiejętności budowania dobrych relacji interpersonalnych oraz zdobyć wiedzę na temat przyjętych norm zachowań w codziennym życiu. Ćwiczenia w jakich dzieci wzięły udział uświadomiły im, jak chcieliby być traktowani przez innych ludzi i uwrażliwiły na przejawy złych zachowań, zachowań agresywnych i przemocy.

Paulina Gawińska

15 września 2023

Czytaj więcej o: "Profilaktyczna środa" w PWD nr 4

Warsztaty dietetyczno-kulinarne w ramach działań towarzyszących w programie POPŻ 2014-2020 - edycja 2023

Przejdź do - Warsztaty dietetyczno-kulinarne w ramach działań towarzyszących w programie POPŻ 2014-2020 - edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku po raz kolejny realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz działania towarzyszące, będące nieodzownym elementem ww. programu. Są to cykliczne działania edukacyjne oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne osób zagrożonych ubóstwem. Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w POPŻ 2014-2020.

Magdalena Kwiatkowska

15 września 2023

Czytaj więcej o: Warsztaty dietetyczno-kulinarne w ramach działań towarzyszących w programie POPŻ 2014-2020 - edycja 2023

Wydawanie żywności - wrzesień 2023

Przejdź do - Wydawanie żywności - wrzesień 2023

Wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w miesiącu wrześniu 2023 odbędzie się w magazynie przy ulicy Reymonta 56 w okresie od 13 września 2023 do 19 września 2023r.

Magdalena Kwiatkowska

12 września 2023

Czytaj więcej o: Wydawanie żywności - wrzesień 2023

Piknik na zakończenie wakacji

Przejdź do - Piknik na zakończenie wakacji

W dniu 31 sierpnia 2023r. odbył się piknik integracyjno – profilaktyczny dla dzieci uczęszczających do placówek wsparcia dziennego.

Aleksandra Stanowska

1 września 2023

Czytaj więcej o: Piknik na zakończenie wakacji

„Świat jest w ruchu i ja z nim też” - profilaktyczne spotkanie w świetlicy

Przejdź do - „Świat jest w ruchu i ja z nim też” - profilaktyczne spotkanie w świetlicy

Kolejne zajęcia profilaktyczne za nami. Zajęcia "Świat jest w ruchu i ja z nim też", których celem było wzmocnienie świadomości dzieci i młodzieży na temat roli, jaką pełni ruch w naszym życiu, odbyły się w świetlicy przy ul. Narutowicza 155.

Aleksandra Stanowska

31 sierpnia 2023

Czytaj więcej o: „Świat jest w ruchu i ja z nim też” - profilaktyczne spotkanie w świetlicy

Nowy okres świadczeniowy w stypendiach szkolnych

Przejdź do - Nowy okres świadczeniowy w stypendiach szkolnych

Dział Wsparcia Społecznego – Sekcja Zadań Zleconych informuje, że od dnia 01.09.2023 r. do 15.09.2023 r. przyjmowane są wnioski o stypendia szkolne na nowy rok szkolny 2023/2024. Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku w zakładce Formy Pomocy – stypendia szkolne. Wnioski o stypendium szkolne należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku, ul. Kościuszki 12a, Bud. C pok. nr 8. Informacje telefoniczne udzielane są pod numerami tel. : 044 683 28 85 wew. 37 lub 781 698 769.

Anna Barońska

30 sierpnia 2023

Czytaj więcej o: Nowy okres świadczeniowy w stypendiach szkolnych

Program „Asystent osobisty osoby z niepłnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Przejdź do - Program „Asystent osobisty osoby z niepłnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

W dniu 16 sierpnia 2023 r. ogłoszony został nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024,realizowany ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył z Funduszu Solidarnościowego w 2024 r. kwotę 505 000 000,00 zł.

Iwona Broszkiewicz

17 sierpnia 2023

Czytaj więcej o: Program „Asystent osobisty osoby z niepłnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Uczymy się dobrych zachowań

Przejdź do - Uczymy się dobrych zachowań

W dniu 9 sierpnia 2023 r. w Placówce Wsparcia Dziennego nr 2 przy ul. Kościuszki 12 a w ramach kampanii edukacyjnej „Zachowaj trzeźwy umysł” odbyły się kolejne zajęcia pt. „Uczymy się dobrych zachowań”.

Aleksandra Stanowska

14 sierpnia 2023

Czytaj więcej o: Uczymy się dobrych zachowań