Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku

Strona główna


Artykuły

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2018

Przejdź do - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2018

Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie październik 2018 – czerwiec 2019.

 

Magdalena Kwiatkowska

19 października 2018

Czytaj więcej o: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2018

Projekt „Koperta życia” w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Radomsku

Przejdź do - Projekt „Koperta życia”  w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Radomsku

W dniu 10 października 2018r penjonariusze DDPS w Radomsku otrzymali „Koperty życia” i wysłuchali kilku niezbędnych informacji o całej akcji realizowanej przez Miasto Radomsko i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Monika Nowakowska

18 października 2018

Czytaj więcej o: Projekt „Koperta życia” w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Radomsku

Radomszczańscy seniorzy na wycieczce

Przejdź do - Radomszczańscy seniorzy na wycieczce

W dniach 21,22 i 23 września 2018r. Stowarzyszenie na rzecz dzieci „Pomagajmy Razem” przy współpracy z Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Radomsku zorganizowało trzydaniową wycieczkę dla radomszczańskich seniorów i dzieci pn. „Cudze chwalicie, swojego nie znacie”.

Aleksandra Stanowska

18 października 2018

Czytaj więcej o: Radomszczańscy seniorzy na wycieczce

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Przejdź do - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

W dniu 17.10.2018r. w tut. Ośrodku odbyły się drugie zajęcia warsztatowe pt. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji rodzicielskich wśród rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku i realizowane są w ramach projektu socjalnego „Mamo, Tato- bycie z Tobą daje moc!”.

Aleksandra Stanowska

18 października 2018

Czytaj więcej o: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Poradnictwo specjalistyczne

Przejdź do - Poradnictwo specjalistyczne

W ramach projektu socjalnego „Mamo, Tato- bycie z Tobą daje moc” na terenie tut. Ośrodka realizowane jest poradnictwo specjalistyczne. Każdy z rodziców, opiekunów uczestniczących w projekcie od września br. może skorzystać z bezpłatnych indywidualnych porad pedagoga oraz psychologa. Poradnictwo indywidulane będzie realizowane do grudnia 2018 roku Celem spotkań jest wsparcie rodzica w życiu codziennym, wzmocnienie funkcji rodzicielskich, poprawa relacji wewnątrzrodzinnych.

Karolina Kornacka

17 października 2018

Czytaj więcej o: Poradnictwo specjalistyczne

Być rodzicem

Przejdź do - Być rodzicem

W dniu 12.10.2018r. w tut. Ośrodku odbyło się kolejne spotkanie Grupy Wsparcia, która jest realizowana w ramach projektu socjalnego „Mamo- Tato, bycie z Tobą daje moc!”. Spotkanie dla rodziców zostało przygotowane przez asystentów rodziny z Zespołu Wspierania Rodziny.

Karolina Kornacka

17 października 2018

Czytaj więcej o: Być rodzicem

Informacja o wysokości stypendium w okresie wrzesień-grudzień 2018r.

Przejdź do - Informacja o wysokości stypendium w okresie wrzesień-grudzień 2018r.

Sekcja Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów Szkolnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku informuje, że przewidywana wysokość stypendium szkolnego w okresie wrzesień – grudzień 2018 r. wyniesie 240,00 zł Przypominamy jednocześnie, że stypendium szkolne zostanie wypłacone po przedstawieniu rachunków lub faktur potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne.

Lech Ostruszka

12 października 2018

Czytaj więcej o: Informacja o wysokości stypendium w okresie wrzesień-grudzień 2018r.

Trwa projekt „Ja i Ty – klub pokoleń” przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Radomsku

Przejdź do - Trwa projekt „Ja i Ty – klub pokoleń”  przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Radomsku

Projekt „Ja i Ty – klub pokoleń” realizowany jest przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Radomsku i Stowarzyszenie na rzecz dzieci „Pomagajmy razem”. Skierowany jest do seniorów, w tym seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Radomsku i oparty jest na inicjowaniu współpracy między i wewnątrzpokoleniowej osób po 60 roku życia.

Aleksandra Stanowska

11 października 2018

Czytaj więcej o: Trwa projekt „Ja i Ty – klub pokoleń” przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Radomsku