Przemoc – przeciwdziałaj i reaguj! Warsztaty dla dzieci i młodzieży.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 kwietnia 2024

W ramach działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej przygotowaliśmy zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Celem prowadzonych przez nas zajęć jest przede wszystkim poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat różnych aspektów i przejawów przemocy oraz rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrażających sytuacji. Zajęcia dostarczają również informacje o tym gdzie osoby doświadczające przemocy lub jej świadkowie mogą zwracać się o pomoc i wsparcie.

Odwiedziliśmy już dzieci i młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 oraz dzieci korzystające ze wsparcia Placówek Wsparcia Dziennego.

Skąd nasza inicjatywa i dlaczego to robimy?

Ze statystyk wynika, że 79% dzieci i nastolatków w Polsce przynajmniej raz w swoim życiu doświadczyło przemocy a krzywdzenie w dzieciństwie stanowi jedno z największych zagrożeń rozwoju, zdrowia psychicznego i fizycznego oraz bezpieczeństwa dziecka.

Z „Diagnozy przemocy wobec dzieci w Polsce z 2023” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że:

  • 79% dzieci i nastolatków doświadczyła w swoim życiu przemocy lub zaniedbania
  • 52% doświadczyło przemocy w roku poprzedzającym badanie.

Najczęściej zgłaszanymi formami przemocy były:

  • przemoc ze strony rówieśników (66%),
  • przemoc ze strony bliskiego dorosłego (32%),
  • wykorzystanie seksualnie bez kontaktu fizycznego (26%),
  • zaniedbanie emocjonalne (23%).

Co piąty nastolatek (22%) okaleczał się, a co jedenasty (9%) miał za sobą próbę samobójczą. Dziewczyny częściej niż chłopcy deklarują zarówno samookaleczenia (29% vs 14%), jak i próby samobójcze (14% vs 5%).

Wyniki badania wskazują na związek między doświadczaniem przemocy a podejmowaniem zachowań autodestrukcyjnych. Na okaleczanie się najsilniej wpływa doświadczenie przemocy rówieśniczej, a na próby samobójcze – doświadczenie wykorzystania seksualnego z kontaktem fizycznym.

Pamiętajmy!
Dziecko w doświadczaniu przemocy ciągle żyje w poczuciu, że jest samo i nikt mu nie pomoże!

Każdy z nas może to przerwać zgłaszając podejrzenie przemocy, chociażby anonimowo!

Autor: Aleksandra Stanowska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie