Program „Asystent osobisty osoby z niepłnosprawnością” dla JST

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Program „Asystent osobisty osoby z niepłnosprawnością”, edycja 2024 - nabór kart zgłoszeniowych do Programu

Przejdź do - Program „Asystent osobisty osoby z niepłnosprawnością”, edycja 2024 - nabór kart zgłoszeniowych do Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia oraz dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku. Miasto Radomsko otrzymało rekomendację MRiPS do przyznania środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w wysokości 605 066,40. Realizacja zadania została powierzona Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radomsku.

Emilia Gałwiaczek
6 marca 2024
Czytaj więcej o: Program „Asystent osobisty osoby z niepłnosprawnością”, edycja 2024 - nabór kart zgłoszeniowych do Programu

Program „Asystent osobisty osoby z niepłnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Przejdź do - Program „Asystent osobisty osoby z niepłnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

W dniu 16 sierpnia 2023 r. ogłoszony został nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024,realizowany ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył z Funduszu Solidarnościowego w 2024 r. kwotę 505 000 000,00 zł.

Iwona Broszkiewicz
16 sierpnia 2023
Czytaj więcej o: Program „Asystent osobisty osoby z niepłnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Program „Asystent osobisty osoby niepłnosprawnej” - edycja 2023

Przejdź do - Program „Asystent osobisty osoby niepłnosprawnej” - edycja 2023

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia oraz dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku.

Emilia Gałwiaczek
24 lutego 2023
Czytaj więcej o: Program „Asystent osobisty osoby niepłnosprawnej” - edycja 2023