Cele

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ośrodek realizuje:


1) zadania Miasta Radomsko w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami własnymi gminy, zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami albo wykonywane na podstawie porozumień,
2) inne zadania Miasta Radomsko określone jako zadania MOPS, zadania wynikające z Uchwał Rady Miejskiej i upoważnień Prezydenta Miasta lub wynikające z przepisów prawa,
3) zadania z zakresu realizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
4) zadania z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych,
5) zadania z zakresu realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
6) zadania z zakresu realizacji ustawy o oświacie w części przyznawania dla uczniów świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
7) zadania z zakresu realizacji projektów realizowanych z środków zewnętrznych.