Program „Opieka 75+” na rok 2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 października 2023

Miasto Radomsko otrzymało w ramach Programu „Opieka 75+” na rok 2023 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanie w 2023 r. w wysokości 645 168,00 zł (wkład własny 430 112,00 zł) ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi). Realizacja Programu została powierzona Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radomsku. Dofinansowanie Zadania ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Dofinansowanie przy pomocy środków z rezerwy celowej budżetu państwa zadania własnego , określonego  w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), polega na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi), wpisującego się w zakres podmiotowy i przedmiotowy programu „Opieka 75+” na rok 2023.

Beneficjent może przeznaczyć dotację na:

1) dofinansowanie do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, którym usługi te były świadczone w ramach Programu w latach poprzednich i będą kontynuowane w roku 2023 (osoby kontynuujące);

2) dofinansowanie do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, którym w roku 2022 usługi te nie były świadczone (osoby nowe);

3) dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Szczegółowe informacje o Programie: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75-edycja-2023

Autor: Emilia Gałwiaczek

Galeria

  • Powiększ zdjęcie