Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Dodatek elektryczny

Przejdź do - Dodatek elektryczny

Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 18 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. (Dz.U. poz.2127), odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym przysługiwał będzie dodatek elektryczny w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB.

Karolina Grzejszczak
30 listopada 2022
Czytaj więcej o: Dodatek elektryczny

Nagroda Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Przejdź do - Nagroda Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Dyrektor oraz Pracownicy naszego Ośrodka otrzymali nagrodę Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Marleny Maląg za wybitne , nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Serdecznie gratulujemy!

Dyrekcja MOPS
21 listopada 2022

Dzień Pracownika Socjalnego

Przejdź do - Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji przypadającego na 21-go listopada Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom służb społecznych życzymy zrozumienia i docenienia codziennego wysiłku, satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy oraz wszelkiej pomyślności.

Dyrekcja MOPS w Radomsku
21 listopada 2022

Korpus Wsparcia Seniorów - spotkanie z wolontariuszami

Przejdź do - Korpus Wsparcia Seniorów - spotkanie z wolontariuszami

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku odbyło się kolejne spotkanie pracowników socjalnych oraz Kierownika Działu Usług Socjalnych i Wolontariatu tut. Ośrodka z wolontariuszami zaangażowanymi w realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022r. Wolontariusze na spotkaniu opowiadali o podjętej współpracy z seniorami, występujących trudnościach w pracy wolontarystycznej. Pracownicy socjalni odpowiadali na pytania wolontariuszy dotyczące realizacji Programu.

Karolina Kornacka, Dagmara Waloch-Kozera
18 listopada 2022

Uwaga - 30 listopada 2022 kończy się termin składania wniosków o dodatek węglowy

Przejdź do - Uwaga - 30 listopada 2022 kończy się termin składania wniosków o dodatek węglowy

Informujemy, że 30 listopda 2022 jest ostatnim dniem na składanie wniosków o dodatek węglowy.

Przypominamy, że w przypadku, kiedy pod jednym adresem zamieszkuje więcej, niż jedno gospodarstwo domowe, a wcześniej dodatek w związku z tym faktem nie został przyznany, należy złożyć do 30 listopada 2022 do kancelarii MOPS budynek „D” NOWY WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU WĘGLOWEGO. 

Zaznaczamy jednak, że przyznanie dodatku węglowego nastąpi wówczas, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego upoważniony przez Prezydenta pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku ustali zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Nie wyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu będzie stanowić podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

Dyrekcja MOPS
18 listopada 2022

Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.

Przejdź do - Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.

Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. dotyczą m. in. ochrony rodzin wielodzietnych, w których odbiorca uprawniony to posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej i dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na własny użytek.

Łódzki Urząd Wojewódzki
18 listopada 2022
Czytaj więcej o: Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.

„List do św. Mikołaja” siódmy raz w Radomsku. Niech dzieje się Magia Świąt!

Przejdź do - „List do św. Mikołaja” siódmy raz w Radomsku. Niech dzieje się Magia Świąt!

„Ho, Ho, Ho” ten znajomy głos w uszach już dzwoni, czas robić prezenty bo czas nas goni! Święty Mikołaj w pocie czoła pracuje, a elfowa drużyna mu w tym wtóruje. Seniorzy objęci wsparciem w formie usług opiekuńczych oraz Dzieci systematycznie uczęszczające do placówek wsparcia dziennego oraz te, których rodziny objęte są pomocą asystenta rodziny będą mogli doświadczyć otwartych serc Darczyńców.

Beata Kotlicka
18 listopada 2022
Czytaj więcej o: „List do św. Mikołaja” siódmy raz w Radomsku. Niech dzieje się Magia Świąt!

Pracownik socjalny naszego Ośrodka nagrodzony w konkursie wojewódzkim

Przejdź do - Pracownik socjalny naszego Ośrodka nagrodzony w konkursie wojewódzkim

Miło nam poinformować, że pracownik socjalny naszego Ośrodka Pani Barbara Klekowska została nagrodzona w konkursie organizowanym przez Regionalne Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi. Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem obchodzonym dnia 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej. Wojewódzkie obchody zorganizowano 14 listopada w Akademii Muzycznej w Łodzi. W tym roku Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ogłosiło konkurs na najlepszych pracowników socjalnych, pomocy społecznej oraz pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie łódzkim. II miejsce w kategorii Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2022 zajęła Pani Barbara Klekowska.

Aleksandra Stanowska
14 listopada 2022
Czytaj więcej o: Pracownik socjalny naszego Ośrodka nagrodzony w konkursie wojewódzkim