Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wiosna w Dziennym Domu Pomocy Społecznej

Przejdź do - Wiosna w Dziennym Domu Pomocy Społecznej

Pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Radomsku w ramach warsztatów manualnych wykonywali prace dekoracyjne. Rękodzieło wymagało czasu i precyzji dlatego powstało etapowo. Efektem końcowym były wiosenne gałązki, które zdobią wnętrze Dziennego Domu.

DDPS
22 maja 2017

Aflatoun w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku

Przejdź do - Aflatoun w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku

Od kwietnia 2017 r. w Klubie Wolontariusza, działającego w ramach placówek Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku, realizowane są zajęcia projektu „Aflatoun”. „Aflatoun” jest międzynarodowym innowacyjnym programem działającym w 111 krajach. W Polsce zajęcia odbywają się w kilkudziesięciu placówkach oświatowych i kulturalnych, oraz organizacjach pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży. W Radomsku w zajęciach prowadzonych w ramach projektu biorą udział dzieci w grupie wiekowej 6-12 lat. Program „Afalatoun” jest szeregiem działań z zakresu edukacji społeczno- finansowej.

Małgorzata Trajdos
12 maja 2017
Czytaj więcej o: Aflatoun w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku

V edycja "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców"

Przejdź do - V edycja "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców"

W dniu 09.05.2017 r. rozpoczęły się zajęcia w ramach V edycji projektu socjalnego pt. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” realizowanego w tut. Ośrodku. Zajęcia prowadzone są przez asystentów rodziny. W organizowanych spotkaniach będzie uczestniczyć 12 osób oraz dwie osoby prowadzące. Cykl zajęć obejmuje 10, 3 godzinnych spotkań, z przerwą na kawę, herbatę i ciastko. Głównym celem projektu jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą a także nauka umiejętności lepszego porozumiewania się.

Karolina Kornacka
11 maja 2017
Czytaj więcej o: V edycja "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców"

Piknik "Jadę, biegnę, maszeruję"

Przejdź do - Piknik "Jadę, biegnę, maszeruję"

W sobotę 6 maja br. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku dołączyli do akcji charytatywnej „Jadę, biegnę, maszeruję – aktywni w Radomsku”, organizowanej przez Miasto Radomsko, która odbyła się na Tężni przy ulicy Chabrowej. Pracownicy MOPS zorganizowali dla dzieci uczestniczących w pikniku animacje i zajęcia plastyczne. Dzieci z zapałem puszczały ogromne bańki, rysowały i kolorowały obrazki. Wielką atrakcja było też malowanie twarzy i zwierzątka kręcone z balonów przez naszego animatora ze świetlicy środowiskowej przy ulicy Brzeźnickiej. Osoby biorące udział w biegu, marszu i jeździe na rowerze mogły poczęstować się kawą i herbatą. Pomimo pochmurnej pogody atmosfera był gorąca i serdeczna!

Beata Kotlicka
8 maja 2017

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - podsumowanie IV edycji projektu

Przejdź do - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - podsumowanie IV edycji projektu

W dniu 25.04.2017 roku zakończyła się IV edycja projektu socjalnego pn. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” prowadzonej przez asystentów rodziny. Spotkania w ramach projektu prowadzone były metodą warsztatową. Zajęcia podzielone były na część teoretyczną oraz ćwiczeniową, podczas której każda z uczestniczek mogła przekonać się w jaki sposób może wprowadzić uzyskane treści w życie własnych rodzin. Podczas zakończenia projektu Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Pani Beata Kotlicka podziękowała uczestniczkom zajęć za poświęcony czas, wręczając zaświadczenia Paniom, które ukończyły cykl spotkań.

Karolina Kornacka
26 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - podsumowanie IV edycji projektu

Powołanie do Rady Pomocy Społecznej

Przejdź do - Powołanie do Rady Pomocy Społecznej

Miło nam poinformować że decyzją Minister  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dyrektor MOPS w Radomsku - Pan Andrzej Barszcz został powołany na członka Rady Pomocy Społecznej VIII kadencji. Pan Andrzej Barszcz w Radzie reprezentuje również Ogólnopolskie Stowarzysznie Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej "RAZEM".

Rada Pomocy Społecznej jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach pomocy społecznej. Działa od roku 1991 przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia wydanego w oparciu o delegację ustawową. Do zakresu działania Rady należy :

  • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej,
  • przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów pomocy społecznej,
  • przedstawianie ministrowi okresowych informacji o swojej działalności,
  • przyjmowanie i opiniowanie dla ministra wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.
Beata Kotlicka
3 kwietnia 2017

Komunikat w sprawie świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+

Przejdź do - Komunikat w sprawie świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres świadczeniowy 2017/2018 przyjmowane będą od 01-08-2017r.

Dorota Skórka
3 kwietnia 2017

Startuje Lokalny Wolontariat Opiekuńczy

Przejdź do - Startuje Lokalny Wolontariat Opiekuńczy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku w ramach rozszerzenia działań woluntarystycznych rozpoczął realizację programu „Lokalny Wolontariat Opiekuńczy”. Program skierowany jest równolegle do dwóch grup odbiorców. Pierwsza to osoby, którym zły stan zdrowia, podeszły wiek, uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie nie tylko w środowisku ale także w swoich domostwach. Druga grupa to opiekunowie rodzinni, którzy  stanowią najbliższe otoczenie  ww. osób.  Bardzo często niesamodzielność „osób zależnych” , wymaga od opiekunów nieustannej obecności, przejęcia całkowitej odpowiedzialności  za  czynności związane z zaspokojeniem wszystkich potrzeb. Sytuacje te niejednokrotnie są bardzo trudne dla obu stron stąd program zakłada tzw. pomoc wytchnieniową , którą będą świadczyć wolontariusze. Będzie to grupa osób, dla której planuje się cykl szkoleniowy, który przygotuje potencjalnych opiekunów nieformalnych do wejścia w środowiska osób potrzebujących.  

 

Iwona Broszkiewicz
31 marca 2017
Czytaj więcej o: Startuje Lokalny Wolontariat Opiekuńczy