Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Kolejne spotkanie profilaktyczne dla dzieci

Przejdź do - Kolejne spotkanie profilaktyczne dla dzieci

W dniu 29.03.2024r. odbyło się kolejne w tym roku spotkanie z cyklu „Profilaktyczna środa”. Warsztaty odbywające się pod hasłem „ Bliżej siebie i innych, z dala od używek” tym razem przeprowadzono w Placówce Wsparcia Dziennego przy ul. Brzeźnickiej w Radomsku.

Edyta Dobrakowska
10 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Kolejne spotkanie profilaktyczne dla dzieci

Profilaktyczny program dla rodziców i wychowawców

Przejdź do -  Profilaktyczny program dla rodziców i wychowawców

W dniu 26.03.2024r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku w ramach VII edycji projektu „Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!” rozpoczęliśmy realizację programu pt. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

Aleksandra Stanowska
8 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Profilaktyczny program dla rodziców i wychowawców

"Profilaktyczna środa" w PWD nr 3

Przejdź do - "Profilaktyczna środa" w PWD nr 3

W dniu 20.03.2024r. odbyło się drugie w tym roku spotkanie z cyklu „Profilaktyczna środa”. Warsztaty odbywające się pod hasłem „ Bliżej siebie i innych, z dala od używek” tym razem przeprowadzono w Placówce Wsparcia Dziennego nr 3 przy ul. Kościuszki w Radomsku.

Głównym celem spotkania było uświadomienie dzieciom istoty znaczenia pozytywnego wpływu bliskich relacji z rodziną, grupą rówieśniczą, wychowawcami. Warsztaty odbyły się w formie pogadanek, scenek, wymiany zdań z uczestnikami i pomiędzy uczestnikami. Dzieci poznawały i omawiały znaczenie zarówno samoakceptacji ( jako bazy relacji z innymi), jak też potrzeby utrzymania pozytywnych więzi z bliskim otoczeniem.

Edyta Dobrakowska
28 marca 2024
Czytaj więcej o: "Profilaktyczna środa" w PWD nr 3

"Bliżej siebie i innych, z dala od używek"

Przejdź do - "Bliżej siebie i innych, z dala od używek"

W dniu 12.03.2024r. W Placówce Wsparcia Dziennego nr 1 przy ul. Konopnickiej w Radomsku odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu „Profilaktyczna środa”. Warsztaty odbyły się pod hasłem „ Bliżej siebie i innych, z dala od używek”. Podczas zajęć dzieci pozyskiwały wiedzę dotyczącą wyznaczników dobrej relacji poprzez gry i zabawy edukacyjne w formie gier planszowych, zgadywanek i rebusów. Z uczestnikami warsztatów omawiano pozytywny wpływ bliskich relacji z rodziną, grupą rówieśniczą, wychowawcami. W trakcie warsztatów przeprowadzono z dziećmi pogadanki mające na celu przekazanie im informacji i wiedzy dotyczącej samoakceptacji i właściwych pozytywnych relacji. Przeprowadzone warsztaty miały na celu wspieranie w sposób optymalny poziomu samoakceptacji u dzieci jak też dobrych relacji z bliskimi.

Aleksandra Stanowska
25 marca 2024

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

Przejdź do - "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

Przyjmujemy już zgłoszenia do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024. Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Magdalena Zdrodowska
12 marca 2024
Czytaj więcej o: "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

Standardy ochrony małoletnich w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku – Razem chrońmy dzieci!

Przejdź do - Standardy ochrony małoletnich w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku – Razem chrońmy dzieci!

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w placówkach działających na rzecz dzieci.

Aleksandra Stanowska
20 lutego 2024
Czytaj więcej o: Standardy ochrony małoletnich w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku – Razem chrońmy dzieci!

Bal karnawałowy w I LO

Przejdź do - Bal karnawałowy w I LO

W dniu 13 lutego 2024 r. nasi niezawodni Przyjaciele z I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku zaprosili wszystkie dzieci z placówek wsparcia dziennego na bal karnawałowy. Jak co roku przygotowali dla nas pięknie ustrojoną salę, poczęstunek ponadto każdy uczestnik został także obdarowany prezentem. Jak przystało na bal, nie zabrakło również strojów karnawałowych, dzieci uczestniczyły w licznych zabawach, konkurencjach, które przyniosły wiele radości i zadowolenia. Młodzież licealna spisała się na medal, a wszystko to za sprawą inicjatorki Pani Gabrieli Szczygłowskiej – opiekunki Szkolnego Wolontariatu, Pani Bożenie Ujmie - opiekunowi Szkolnego Koła PCK oraz Pani Małgorzacie Machaj i Pani Alicji Wyrfel-Grzegorczyk. Dziękujemy!

Iwona Broszkiewicz
16 lutego 2024

Podsumowanie „feryjnej aktywności”- ale się działo….

Przejdź do - Podsumowanie „feryjnej aktywności”- ale się działo….

Ferie zimowe były czasem wytężonej aktywności dla wszystkich uczestników świetlic. Mottem przewodnim tegorocznych ferii zimowych była aktywność ruchowa, a to m.in. dzięki współpracy z placówkami sportowymi w naszym mieście. MOSiR udostępnił nam sale treningową, na której 3 razy w tygodniu wychowawcy świetlic prowadzili zajęcia, gry, zabawy, konkurencje sportowe. W ramach działań profilaktycznych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwieńczeniem zajęć były konkursy sportowe, których zarówno zwycięzcy, jak i wszystkie dzieci biorące udział w rywalizacjach otrzymali nagrody i upominki.

Iwona Broszkiewicz
14 lutego 2024
Czytaj więcej o: Podsumowanie „feryjnej aktywności”- ale się działo….