Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2018

Przejdź do - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2018

Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie październik 2018 – czerwiec 2019.

 

Magdalena Kwiatkowska
19 października 2018
Czytaj więcej o: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2018

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Przejdź do - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

W dniu 17.10.2018r. w tut. Ośrodku odbyły się drugie zajęcia warsztatowe pt. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji rodzicielskich wśród rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku i realizowane są w ramach projektu socjalnego „Mamo, Tato- bycie z Tobą daje moc!”.

Aleksandra Stanowska
18 października 2018
Czytaj więcej o: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Radomszczańscy seniorzy na wycieczce

Przejdź do - Radomszczańscy seniorzy na wycieczce

W dniach 21,22 i 23 września 2018r. Stowarzyszenie na rzecz dzieci „Pomagajmy Razem” przy współpracy z Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Radomsku zorganizowało trzydaniową wycieczkę dla radomszczańskich seniorów i dzieci pn. „Cudze chwalicie, swojego nie znacie”.

Aleksandra Stanowska
18 października 2018
Czytaj więcej o: Radomszczańscy seniorzy na wycieczce

Projekt „Koperta życia” w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Radomsku

Przejdź do - Projekt „Koperta życia”  w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Radomsku

W dniu 10 października 2018r penjonariusze DDPS w Radomsku otrzymali „Koperty życia” i wysłuchali kilku niezbędnych informacji o całej akcji realizowanej przez Miasto Radomsko i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Monika Nowakowska
18 października 2018
Czytaj więcej o: Projekt „Koperta życia” w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Radomsku

Być rodzicem

Przejdź do - Być rodzicem

W dniu 12.10.2018r. w tut. Ośrodku odbyło się kolejne spotkanie Grupy Wsparcia, która jest realizowana w ramach projektu socjalnego „Mamo- Tato, bycie z Tobą daje moc!”. Spotkanie dla rodziców zostało przygotowane przez asystentów rodziny z Zespołu Wspierania Rodziny.

Karolina Kornacka
17 października 2018
Czytaj więcej o: Być rodzicem

Poradnictwo specjalistyczne

Przejdź do - Poradnictwo specjalistyczne

W ramach projektu socjalnego „Mamo, Tato- bycie z Tobą daje moc” na terenie tut. Ośrodka realizowane jest poradnictwo specjalistyczne. Każdy z rodziców, opiekunów uczestniczących w projekcie od września br. może skorzystać z bezpłatnych indywidualnych porad pedagoga oraz psychologa. Poradnictwo indywidulane będzie realizowane do grudnia 2018 roku Celem spotkań jest wsparcie rodzica w życiu codziennym, wzmocnienie funkcji rodzicielskich, poprawa relacji wewnątrzrodzinnych.

Karolina Kornacka
17 października 2018

II Edycja Szkoły Dla Rodziców i Wychowawców

Przejdź do - II Edycja Szkoły Dla Rodziców i Wychowawców

W dniu 10.10.2018r. rozpoczęła się II edycja „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” warsztaty realizowane są w ramach projektu socjalnego „Mamo, Tato-bycie z Tobą daje moc!”.

Karolina Kornacka
11 października 2018
Czytaj więcej o: II Edycja Szkoły Dla Rodziców i Wychowawców

Trwa projekt „Ja i Ty – klub pokoleń” przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Radomsku

Przejdź do - Trwa projekt „Ja i Ty – klub pokoleń”  przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Radomsku

Projekt „Ja i Ty – klub pokoleń” realizowany jest przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Radomsku i Stowarzyszenie na rzecz dzieci „Pomagajmy razem”. Skierowany jest do seniorów, w tym seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Radomsku i oparty jest na inicjowaniu współpracy między i wewnątrzpokoleniowej osób po 60 roku życia.

Aleksandra Stanowska
11 października 2018
Czytaj więcej o: Trwa projekt „Ja i Ty – klub pokoleń” przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Radomsku