Dzienny Dom Pomocy Społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMSKU

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Radomsku jest komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku. Zasady funkcjonowania DDPS określa Regulamin Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Radomsku. DDPS czynny jest codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.30 do 15.30.

Z usług DDPS mogą korzystać osoby starsze, samotne, renciści, emeryci spełniający kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej.
Podstawą przyznania tej formy usług,  jest złożenie wniosku przez osobę ubiegającą się o pomoc oraz  sporządzenie  wywiadu  środowiskowego  przez pracownika socjalnego.
Postanowienie o korzystaniu z usług DDPS wydaje Dyrektor MOPS Radomsko, w formie decyzji administracyjnej. 
Pobyt w DDPS i korzystanie ze świadczonych usług jest nieodpłatny.
Pensjonariusz DDPS nie ma obowiązku korzystania z wszystkich form świadczonych przez DDPS. DDPS zapewnia jeden posiłek (obiad dwudaniowy) dziennie, za który pensjonariusz ponosi 100% odpłatności wynikającej z kosztu jego zakupu.


Pensjonariusze zakwalifikowani do usług świadczonych przez DDPS mają prawo do:

- korzystania z pobytu w placówce w godz. od 8.00 do 15.00,
- spożywania posiłku (obiad dwudaniowy) w godz. od 12.30. do 13.00.,

- uczestnictwa w organizowanych imprezach okolicznościowych w DDPS,
- współudziału w organizowaniu zajęć indywidualnych i grupowych,
- corocznego wyboru (trzyosobowego składu) przedstawicieli samorządu  Rady DDPS,
- korzystania z innych nie wymienionych form pomocy świadczonych przez DDPS

Prawo do przebywania w DDPS mają osoby korzystające z posiłku (zupa z wkładką), spełniający kryterium dochodowe określone w Ustawie z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej i Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Podopieczni skierowani na podstawie decyzji Dyrektora MOPS Radomsko, otrzymują w godzinach od 09.00 do 11.00 posiłek (zupę z wkładką) na miejscu w stołówce DDPS lub na wynos, w zależności od indywidualnych potrzeb. Osobom chorym, niepełnosprawnym, mającym problemy z poruszaniem się, posiłek jest dowożony codziennie w godzinach od 09:30 do 12.00, do miejsca zamieszkania.

 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej mieści się w Radomsku przy ulicy Armii Krajowej 1A.

Telefon kontaktowy: 44 683 40 13

Autor: Monika Nowakowska