Program "Opieka wytchnieniowa"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Cel  Programu

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Powierzenie opieki nad osobą niepełnosprawną  umożliwi opiekunom pozyskanie czasu na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Kto może skorzystać z opieki wytchnieniowej

Program adresowany jest do  członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 2. osobami posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Kwalifikacja do Programu

Pierwszeństwo udziału w Programie posiadają osoby, które:

 1. mają niepełnosprawność sprzężoną tj. posiadają orzeczenie ze wskazaniem
  co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności,
 2. wymagają wysokiego poziomu wsparcia tj. osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności ze wskazaniami w pkt.7 i 8 orzeczenia,
 3. stale przebywają w domu, tj. nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego

Zgłoszenie do Programu

Celem zgłoszenia udziału należy złożyć:

 1. kartę zgłoszeniową
 2. kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci), kopię orzeczenia
  o stopniu znacznym niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne ( I grupa z ZUS, KRUS ),
 3. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną

W przypadku dużej ilości chętnych do wzięcia udziału w programie, o kolejności przyjęcia decyduje wynik zamieszczony w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM wypełnionej przez lekarza rodzinnego/lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę/pielęgniarkę.

Zgłoszenia usługi asystenckiej prosimy kierować:

 • osobiście - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 10, 97-500 Radomsko
  w dni robocze w godz. 7.30-15.30, każdy wtorek w godz. 7.30-17.00
 • telefonicznie - 44/683-28-85 wew. 29 i 21,
 • mailowo: mops@mops-radomsko.pl
Autor: Iwona Broszkiewicz

Pliki do pobrania