Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

Przejdź do - Nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

W związku z rozpoczynającym się od 01 czerwca 2021 nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 rusza kolejny nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Aktualnie świadczenie 500 plus jest przyznane do 31 maja 2021. W celu kontynuacji wypłaty świadczenia wnioski można składać:  

już od 01 lutego 2021 – drogą elektroniczną  

nie wcześniej niż od 01 kwietnia 2021 – drogą tradycyjną (papierową)

Ze względu na obowiązujący stan epidemiczny zachęcamy wszystkich beneficjentów programu Rodzina 500 plus do wykorzystania elektronicznej formy złożenia wniosków (bankowość elektroniczna, ePuap, platforma Empatia).

 

Małgorzata Rzeźniczak

1 lutego 2021

Czytaj więcej o: Nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

Wydawanie żywności - kolejny program POPŻ

Przejdź do - Wydawanie żywności - kolejny program POPŻ

W styczniu 2021r. rozpoczynamy kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Wydawanie paczek żywnościowych w ramach ww. programu odbędzie się w magazynie przy ulicy Reymonta 56 w dniach od 26 stycznia do 01 lutego 2021r. zgodnie z alfabetycznym harmonogramem umieszczonym na stronie MOPS i w punkcie wydawania żywności.

Magdalena Kwiatkowska

22 stycznia 2021

Czytaj więcej o: Wydawanie żywności - kolejny program POPŻ

Świadczenie Wychowawcze 500+

Przejdź do - Świadczenie Wychowawcze 500+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku przypomina, że okres świadczeniowy 2019/2020 dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze (500+) trwa do 31.05.2021 roku.

UWAGA!

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 w sprawie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) będą przyjmowane: drogą elektroniczną od dnia 01 lutego 2021 roku, w formie papierowej od dnia 01 kwietnia 2021 roku.

Małgorzata Rzeźniczak

20 stycznia 2021

Czytaj więcej o: Świadczenie Wychowawcze 500+

Program "Wspieraj Seniora” trwa nadal!

Przejdź do - Program "Wspieraj Seniora” trwa nadal!

Informujemy, iż Program „Wspieraj Seniora” został przedłużony na I kwartał 2021 roku z możliwością realizacji na kolejne miesiące w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.

Iwona Broszkiewicz

15 stycznia 2021

Czytaj więcej o: Program "Wspieraj Seniora” trwa nadal!

Nadchodzą silne mrozy – reaguj !!!

Przejdź do - Nadchodzą silne mrozy – reaguj !!!

W związku z nadchodzącymi silnymi mrozami i przewidywanym spadkiem temperatur do -18 stopni Celsjusza prosimy mieszkańców Radomska na zwrócenie szczególnej uwagi na osoby pozostające w grupie ryzyka tj.

- osoby samotne w podeszłym wieku, które będą wymagały wsparcia z uwagi na nieporadność zwłaszcza w zakresie zapewnienia optymalnych warunków bytowych dotyczących ogrzewania mieszkania i odpowiedniego zaopatrzenia w opał,

- osoby bezdomne, które zajmują pustostany lub inne miejsca np.  klatki schodowe, piwnice, które nie nadają się do zamieszkania.

Prosimy o niezwłoczne zgłoszenie !!!

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu

781-698-774

Osoba do kontaktu: Iwona Broszkiewicz

Iwona Broszkiewicz

15 stycznia 2021

Czytaj więcej o: Nadchodzą silne mrozy – reaguj !!!

Transport do punktów sczepień przeciwko wirusowi SARS –CoV-2

Przejdź do - Transport do punktów sczepień przeciwko wirusowi SARS –CoV-2

Prezydent Miasta Radomska powierza Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radomsku zadanie zorganizowania transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów sczepień przeciwko wirusowi SARS –CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Andrzej Barszcz

14 stycznia 2021

Czytaj więcej o: Transport do punktów sczepień przeciwko wirusowi SARS –CoV-2

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Przejdź do - Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

W dniu 5 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Anna Barońska

12 stycznia 2021

Czytaj więcej o: Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym przy założeniu aktywnego współudziału Klienta.

Program adresowany jest do:

a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Iwona Broszkiewicz

31 grudnia 2020

Czytaj więcej o: Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021