Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Przyjmujemy wnioski przez telefon oraz e-mail

Przejdź do - Przyjmujemy wnioski przez telefon oraz e-mail

Szanowni Państwo! W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, w ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się w Polsce koronawirusa prosimy o ograniczenie bezpośrednich kontaktów z pracownikami MOPS. Ośrodek przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy telefonicznie, przy pomocy platformy e-PUAP oraz za pośrednictwem e-mail. Sprawy pilne można załatwić pod numerami telefonów: 44 683 28 85, 44 683 28 55.

Dyrekcja MOPS

12 października 2020

Czytaj więcej o: Przyjmujemy wnioski przez telefon oraz e-mail

Spotkanie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego

Przejdź do - Spotkanie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego

W dniu 15 września 2020r. odbyło się kolejne już spotkanie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, którego celem jest stworzenie lokalnego Partnerstwa podmiotów istotnych dla realizacji działań z zakresu wsparcia osób, rodzin i grup.

Aleksandra Stanowska

25 września 2020

Czytaj więcej o: Spotkanie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego

Poszukujemy Rodzin Wspierających

Przejdź do - Poszukujemy Rodzin Wspierających

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku poszukuje rodzin, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi.

Rodzina, która przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy z asystentem rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności m.in. w:

• prawidłowej opiece i wychowaniu dziecka;

• prawidłowym prowadzeniu gospodarstwa domowego;

• kształtowaniu i prawidłowym wypełnianiu ról społecznych.

Rodzina wspierająca jest rodziną zaprzyjaźnioną, może być rodziną z kręgu otoczenia dziecka.

Aleksandra Stanowska

18 września 2020

Czytaj więcej o: Poszukujemy Rodzin Wspierających

Wydawanie paczek w ramach POPŻ

Przejdź do - Wydawanie paczek w ramach POPŻ

W miesiącu wrześniu 2020 wydawanie paczek żywnościowych w ramach programu POPŻ odbędzie się w magazynie przy ulicy Reymonta 56 w dniach od 15 września do 21 września 2020r. zgodnie z alfabetycznym harmonogramem umieszczonym przy wejściu do MOPS. Informujemy, że ww. pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Zgodnie z obostrzeniami osoby odbierające paczki powinny utrzymywać odległość min. 2 metrów oraz być zaopatrzone w maseczki i rękawiczki.

Magdalena Kwiatkowska

14 września 2020

Czytaj więcej o: Wydawanie paczek w ramach POPŻ

Zmiana godzin przyjmowania wniosków o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Przejdź do - Zmiana godzin przyjmowania wniosków o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku – Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, że od 31-08-2020 wnioski o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 11.30 i od 12.30 do 16.30

Dorota Skórka

28 sierpnia 2020

Czytaj więcej o: Zmiana godzin przyjmowania wniosków o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Wydawanie paczek w ramach POPŻ

Przejdź do - Wydawanie paczek w ramach POPŻ

W miesiącu sierpniu 2020 wydawanie paczek żywnościowych w ramach programu POPŻ odbędzie się w magazynie przy ulicy Reymonta 56 w dniach od 11 sierpnia do 14 sierpnia 2020r. zgodnie z alfabetycznym harmonogramem.

WTOREK – 11.08.2020 – LITERY  "A-F"
ŚRODA – 12.08.2020 – LITERY  "G-Ł"
CZWARTEK – 13.08.2020 – LITERY  "M-R"
PIĄTEK – 14.08.2020 – LITERY  "S-Ż"

Informujemy, że ww. pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

Zgodnie z obostrzeniami osoby odbierające paczki powinny utrzymywać odległość min. 2 metrów oraz być zaopatrzone w maseczki i rękawiczki.

6 sierpnia 2020

Czytaj więcej o: Wydawanie paczek w ramach POPŻ

Komunikat w sprawie okresu zasiłkowego

Przejdź do - Komunikat w sprawie okresu zasiłkowego

 

KOMUNIKAT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku – Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, że od dnia 01-08-2020r. przyjmowane są wnioski na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 tylko na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Natomiast okres świadczeniowy dotyczący świadczenia wychowawczego 500+ rozpoczął się 01-07-2019 i trwa do 31-05-2021.

 

Dorota Skórka

4 sierpnia 2020

Czytaj więcej o: Komunikat w sprawie okresu zasiłkowego

Wydawanie paczek w ramach POPŻ

Przejdź do - Wydawanie paczek w ramach POPŻ

 

W miesiącu lipcu 2020 wydawanie paczek żywnościowych w ramach programu POPŻ odbędzie się w magazynie przy ulicy Reymonta 56 w dniach od 14 lipca do 20 lipca 2020r. zgodnie z alfabetycznym harmonogramem umieszczonym przy wejściu do MOPS.

Informujemy, że ww. pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

Zgodnie z obostrzeniami osoby odbierające paczki powinny utrzymywać odległość min. 2 metrów oraz być zaopatrzone w maseczki i rękawiczki.

 

Magdalena Kwiatkowska

13 lipca 2020

Czytaj więcej o: Wydawanie paczek w ramach POPŻ