Startuje Lokalny Wolontariat Opiekuńczy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 marca 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku w ramach rozszerzenia działań woluntarystycznych rozpoczął realizację programu „Lokalny Wolontariat Opiekuńczy”. Program skierowany jest równolegle do dwóch grup odbiorców. Pierwsza to osoby, którym zły stan zdrowia, podeszły wiek, uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie nie tylko w środowisku ale także w swoich domostwach. Druga grupa to opiekunowie rodzinni, którzy  stanowią najbliższe otoczenie  ww. osób.  Bardzo często niesamodzielność „osób zależnych” , wymaga od opiekunów nieustannej obecności, przejęcia całkowitej odpowiedzialności  za  czynności związane z zaspokojeniem wszystkich potrzeb. Sytuacje te niejednokrotnie są bardzo trudne dla obu stron stąd program zakłada tzw. pomoc wytchnieniową , którą będą świadczyć wolontariusze. Będzie to grupa osób, dla której planuje się cykl szkoleniowy, który przygotuje potencjalnych opiekunów nieformalnych do wejścia w środowiska osób potrzebujących.  

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Programie . Jeśli jesteś zdecydowany wypełnij ankietę a następnie prześlij lub dostarcz pod wskazany adres.

e-mail:  iwona.broszkiewicz@mops-radomsko.pl

e-mail: emilia.galwiaczek@mops-radomsko.pl

 

 Jeśli potrzebujesz więcej informacji możesz się z nami skontaktować :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku

Kościuszki 12 a bud. „C” w godz. 7.30-15.30

tel. 44/683-28-85 wew. 72

 

osoby do kontaktu:

Emilia Gałwiaczek tel. 781-850-293

Iwona Broszkiewicz tel. 781-698-774

Autor: Iwona Broszkiewicz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie