Partnerstwo lokalne na rzecz wolontariatu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 stycznia 2019

W dniu 8 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miasta w Radomsku odbyło się spotkanie organizacyjne dot. realizacji w 2019 roku projektu pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz wolontariatu”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako inicjator zaprosił do współpracy instytucje oświatowe, instytucje z sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze wolontariatu. Dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie pokazują, iż liczne i różnorodne przedsięwzięcia podejmowane indywidualnie mogą przynieść znacznie większe korzyści dla środowisk wspomaganych, jeśli będą podejmowane w z wykorzystaniem potencjału partnerów zaangażowanych we wspólną realizację działań.

Uczestnicy spotkania wyrazili wstępnie chęć podjęcia współpracy w partnerstwie, co niebawem zaowocuje kolejnymi spotkaniami grup roboczych oraz ustaleniem planu pracy na cały rok. Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywizacji społecznej w obszarze wolontariatu do włączenia się w kolejne etapy prac. Terminy i miejsca spotkań będą udostępniane na naszej stronie internetowej.

Autor: Iwona Broszkiewicz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie