Warsztaty dla rodziców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 marca 2019

W dniu 27.02.2019 r. w tut. Ośrodku rozpoczęły się zajęcia warsztatowe pt. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, które realizowane są w ramach II edycji projektu socjalnego „Mamo, Tato- bycie z Tobą daje moc!”. Głównym celem spotkań jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie z codziennymi problemami z dziećmi a także nauka umiejętności lepszego porozumiewania się z nimi. T

ematyka zajęć obejmuje m.in. podniesienie świadomości własnych celów wychowania, zrozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka, naukę umiejętności rozmawiania o uczuciach, umiejętność stawiania jasnych granic, zachęcanie dzieci do współpracy, wspólne rozwiązywanie konfliktów, poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny, wspieranie samodzielności dzieci, uwalnianie ich od grania ról oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości przez pochwałę opisową. Wyniesiona z zajęć wiedza ma na celu zmniejszenie poczucia bezradności u rodziców borykających się z problemami w sferze opieki i wychowania, poprawę relacji wewnątrzrodzinnych, zmianę postaw rodzicielskich. Zajęcia prowadzone są przez asystenta rodziny Panią Katarzynę Gurazdę na terenie naszego Ośrodka. Cykl zajęć obejmuje dziesięć trzygodzinnych spotkań z przerwą na kawę, herbatę oraz słodki poczęstunek.

Autor: Karolina Kornacka

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie