Dystrybucja produktów żywnościowych z Banku Żywności w ramach programu POPŻ rusza od 20 stycznia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 stycznia 2020

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

   ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 2. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych.

 3. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Wydawanie paczek żywnościowych odbywa się raz w miesiącu.

   

 4. DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE są to działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych są to:

  - warsztaty kulinarne; 

  - warsztaty dietetyczne;

  - warsztaty niemarnowania żywności.

  W działaniach towarzyszących biorą udział osoby, które otrzymują żywność z Banku Żywności.

  Mieszkańców Radomska prosimy o zgłaszanie się po skierowanie upoważniające do odbioru żywności po uprzednim zweryfikowaniu dochodów przez pracownoka socjalnego. Informacje o terminach wydawania żywności i prowadzonych działaniach towarzyszących można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej lub pod tel. 44 6832885 wew. 48.

 

Autor: Magdalena Kwiatkowska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie