PILNY KOMUNIKAT DLA SENIORÓW I ICH RODZIN

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 października 2020

Uprzejmie informujemy, że w związku ze znaczącym wzrostem zachorowań na Covid-19 trudna sytuacja zdrowotna dotyka z każdym dniem również pracowników naszego Ośrodka. Ma to też ogromny wpływ na coraz większe trudności w świadczeniu usług opiekuńczych u osób starszych w ustalonym wcześniej wymiarze godzinowym.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku jest zmuszony wprowadzić dodatkowe obostrzenia związane ze świadczeniem usług opiekuńczych celem minimalizacji możliwości wystąpienia  bądź rozprzestrzeniania się COVID-19. Zgodnie z Instrukcją dot. realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARC-CoV-2, wydaną przez  Wojewodę Łódzkiego dnia 14 marca 2020 r. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1758) wprowadza się ograniczenia w świadczeniu ww. usług.

  1. Świadczenia te będą wykonywane w sytuacji bezwzględnej konieczności.
  2. Usługi opiekuńcze będą świadczone w szczególności osobom samotnym lub w rodzinie, której członkowie ze względu na wiek i stan zdrowia nie są w stanie zapewnić odpowiedniej pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

Stosowne decyzje w tej sprawie będą podejmowane indywidualnie, po uprzednim kontakcie i wnikliwym rozeznaniu aktualnej sytuacji bytowej i zdrowotnej rodziny.

W obecnej sytuacji priorytetowym zadaniem jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwo zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych, które w sposób szczególny narażone są na zachorowania. Ograniczenie kontaktu z osobami z zewnątrz może przyczynić się do zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem.

Liczymy na wyrozumiałość i współpracę w szczególności rodzin osób, które korzystają z usług opiekuńczych i czasowe przejęcie i zapewnienie, w ramach własnych możliwości, opieki.

 

                                                                                              Załączam wyrazy szacunku

                                                                                               Dyrektor Andrzej Barszcz

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie