Superbohaterowie dnia codziennego świętują 21 listopada

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 listopada 2020

W najbliższą sobotę, tj. 21 listopada, w tym roku już po raz 30-ty, obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Tego dnia specjalne podziękowania kierujemy do wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych, zarówno tych zatrudnionych w jednostkach samorządowych, jak i tych działających w licznych podmiotach niepublicznych.

– Codziennie stoją na pierwszej linii frontu w walce z wykluczeniem społecznym i  ubóstwem, a w ostatnich miesiącach także z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa  – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg i dodaje – działając z empatią czynią życie innych osób lepszym. Mówi się, że praca socjalna to sztuka słuchania i nauka nadziei, dlatego z okazji ich święta życzę wszystkim pracownikom socjalnym, aby dobro, które dają wracało do nich ze zdwojoną mocą.

Wyróżnienie dla najlepszych

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, jak co roku, przyznała nagrody specjalne pracownikom socjalnym i  jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie prowadzonych działań. W tym roku przyznanych zostało 6 nagród indywidulanych oraz 6 nagród zespołowych. Nagrody mają charakter pieniężny.

W domach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy społecznej oraz powiatowych centrach pomocy rodzinie zatrudnienie znajduje łącznie 22 555 pracowników socjalnych.

Korzystne zmiany legislacyjne

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało korzystne rozwiązania prawne dotyczące pomocy społecznej, które są obecnie na etapie konsultacji społecznych. Część zmian w przepisach dotyczy pracowników socjalnych.

Resort proponuje między innymi zwiększenie z 250 zł do 400 zł dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego zatrudnionego w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej za świadczenie pracy socjalnej w środowisku lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki. Dodatek będzie przysługiwał za przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub pracę socjalną, a nie jak dotychczas, kiedy to obie te czynności musiały zostać wykonywane łącznie.

Inne propozycje zmian w ustawie to m.in.

  • ustalenie ścieżki awansu zawodowego dla pracowników socjalnych, wprowadzenie okresowej oceny oraz obowiązku awansowania w przypadku dwóch pozytywnych następujących po sobie okresowych ocen, gdy pracownik będzie spełniać wymogi dotyczące stażu pracy i kwalifikacji,
  • dodano regulację, zgodnie z którą dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego nie będzie uwzględniany przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika zgodnie  z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  • zmniejszono okres pracy pracowników socjalnych, od którego uzależniony jest dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni,  z 5 lat do 3 lat.

W szeregach korpusu

W okresie pandemii pracownicy socjalni wspierają także seniorów w ramach uruchomionego w październiku Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Osoby starsze poprzez specjalną infolinię mogą zgłaszać się o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu. Mowa m.in. o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych. Do dzisiaj ośrodki pomocy społecznej przyjęły ponad 12 zgłoszeń od seniorów. Pracowników socjalnych wspiera w tych działaniach ok 10 tysięcy wolontariuszy.

Autor: źródło: www.gov.pl/web/rodzina

Galeria

  • Powiększ zdjęcie