"Profilaktyczne środy" - reaktywacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lutego 2021

Od miesiąca lutego 2021r. wznawiamy realizację projektu partnerskiego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku skierowanego do dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach placówek wsparcia dziennego.

Cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą w ramach wspólnego projektu Profilaktyczne środy”, która jest elementem kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, który jest realizowany w placówkach wsparcia dziennego na terenie naszego miasta od marca 2019 roku. Przerwa w kontynuacji projektu spowodowana była zamknięciem placówek wsparcia dziennego z powodu zagrożenia epidemicznego. Od 15 lutego 2021 roku dzieci wróciły do świetlic, oczywiście placówki działają z zachowaniem wszystkich zasad reżimu sanitarnego i dzięki temu jest możliwość wznowienia współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Celem kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych, jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków i stosowania przemocy. Akcja od 2019 roku nosi tytuł „Profilaktyczne środy” i pod taką nazwą będzie kontynuowana.  Warsztaty, w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, będą prowadzone w 5 placówkach wsparcia dziennego i ze względu na obostrzenia sanitarne będą prowadzone przez wychowawców świetlic bez udziału członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Członkowie Zespołu Profilaktyki MKRPA dostarczyli do Ośrodka materiały merytoryczne PARPA, na podstawie których zostaną opracowane przez wychowawców zajęcia dla dzieci.

Harmonogram warsztatów:

  • 02.2021r.- Placówka Wsparcia Dziennego nr 2 przy ul. Kościuszki 12a
  • 03.2021r.- Placówka Wsparcia Dziennego nr 1 przy ul. M. Konopnickiej 4
  • 04.2021r.- Placówka Wsparcia Dziennego nr 6 przy ul. Brzeźnickiej 149
  • 05.2021r.- Placówka Wsparcia Dziennego nr 3 przy ul. Narutowicza 155
  • 06.2021r.- Placówka Wsparcia Dziennego nr 4 przy ul. Strażackiej 13.

Celem warsztatów nowej edycji będzie budowanie poczucia własnej wartości, wzmacnianie zdolności emocjonalno – społecznych u dzieci i młodzieży, szczególnie w okresie izolacji i ograniczeń spotkań ze względu na epidemię, kształtowanie umiejętności dostrzegania własnych zalet i mocnych stron, doznawanie pozytywnych emocji, motywowanie do osiągania założonych celów. Warsztaty mają również na celu podniesienie świadomości dotyczących zagrożeń związanych z inicjacją czy eksperymentowaniem z alkoholem czy z innymi substancjami zmieniającymi nastrój. Podczas zajęć dzieci i młodzież dowiedzą się, jak dbać o własne bezpieczeństwo oraz swoje otoczenie, jak postępować w trudnych, kryzysowych sytuacjach. Mamy nadzieję, że powrót dzieci i młodzieży na zajęcia do świetlic zmniejszy ich izolację społeczną spowodowana sytuacją epidemiczną w kraju oraz zminimalizuje tęsknotę za rówieśnikami.

Autor: Beata Kotlicka

Galeria

  • Powiększ zdjęcie