Wydawanie żywności - marzec 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 marca 2021

Wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. w miesiącu marcu 2021 odbędzie się w magazynie przy ulicy Reymonta 56 w okresie od 10 do 16 marca 2021r. zgodnie z alfabetycznym harmonogramem umieszczonym na stronie MOPS i w punkcie wydawania żywności.

Informujemy, że pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1 542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Zgodnie z obostrzeniami osoby odbierające paczki powinny utrzymywać odległość min. 2 metrów oraz być zaopatrzone w maseczki i rękawiczki.

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W GODZINACH 8.00 – 13.00

ŚRODA – 10.03.2021 – LITERY "A-E"

CZWARTEK – 11.03.2021 – LITERY "F-J"

PIĄTEK – 12.03.2021 – LITERY "K-N"

PONIEDZIAŁEK – 15.03.2021 – LITERY "O-S"

WTOREK – 16.03.2021 – LITERY "T-Ż"

Autor: Magdalena Kwiatkowska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie