raDOMsko przeciw przemocy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 listopada 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku realizuje projekt „raDOMsko przeciw przemocy” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2021 organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach projektu organizowane są indywidualne konsultacje z psychologiem oraz prawnikiem, spotkania terapeutyczne w ramach grup wsparcia.

Odbiorcami projektu są mieszkańcy miasta Radomsko, osoby zagrożone lub doświadczające przemocy w rodzinie. Ponadto aby uzyskać wymierne efekty w pracy z osobami doświadczającymi przemocy, w ramach niniejszego projektu wsparciem są objęci przedstawiciele instytucji realizujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy, które biorą udział w szkoleniach.

Autor: Barbara Klekowska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Plakat Projektu

    Plakat Projektu

  • Powiększ zdjęcie Ulotka informacyjna

    Ulotka informacyjna