Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Uczymy się, rozwijamy nasze talenty i rozmawiamy o ważnych dla nas sprawach

Przejdź do - Uczymy się, rozwijamy nasze talenty i rozmawiamy o ważnych dla nas sprawach

Dzieci i młodzież uczestniczące w projekcie „Mały Wielki Człowiek”, który realizowany jest w placówkach wsparcia dziennego poszerzają swoją wiedzę z zakresu matematyki, informatyki oraz języka angielskiego.

Ponadto w świetlicach organizowane są zajęcia twórcze i ogólnorozwojowe. Podczas warsztatów kulturalnych dzieci mają możliwość zapoznania się ze sztuką fotografii, uczestniczą w warsztatach muzycznych, aktorskich, ćwiczą dykcję i emisję głosu i inne. Mają też czas na wspólne gry i zabawy, udział w konkursach, warsztatach kulinarnych i ceramicznych, udział w spotkaniach integracyjnych. Wsparcia dzieciom udziela również psycholog.

Aleksandra Stanowska

29 czerwca 2022

Czytaj więcej o: Uczymy się, rozwijamy nasze talenty i rozmawiamy o ważnych dla nas sprawach

Wakacyjna zmiana godzin pracy Placówek Wsparcia Dziennego

Przejdź do - Wakacyjna zmiana godzin pracy Placówek Wsparcia Dziennego

W okresie wakacji tj. od 01.07.2022 r. do 31.08.2022 r. placówki wsparcia dziennego czynne będą w godzinach:

Placówka Wsparcia Dziennego nr 1 ul. M. Konopnickiej 4 od godz. 9.00 do godz. 13.00,

Klub Młodziaka od godz 13.00 do godz. 17.00

Placówka Wsparcia Dziennego nr 2 ul. Kościuszki 10 od godz. 09.00 do godz. 15.00

Placówka Wsparcia Dziennego nr 3 ul. Brzeźnicka 149 od godz. 10.00 do godz. 14.00

Placówka Wsparcia Dziennego nr 4 ul. Narutowicza 155 od godz. 10.00 do godz. 14.00

Aleksandra Stanowska

29 czerwca 2022

Czytaj więcej o: Wakacyjna zmiana godzin pracy Placówek Wsparcia Dziennego

Wydawanie żywności - czerwiec 2022

Przejdź do - Wydawanie żywności - czerwiec 2022

Wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w miesiącu czerwcu 2022 odbędzie się w magazynie przy ulicy Reymonta 56 w okresie od 29 czerwca do 05 lipca 2022r. Informujemy, że pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie.

 

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Видавання продуктів w czerwcu 2022 ODBĘDZIE SIĘ PRZY UL. REYMONTA 56 W GODZINACH - у травні 2022 відбудеться на вул. Reymonta 56 в годинах: 8.00 – 13.00

 

Magdalena Kwiatkowska

29 czerwca 2022

Czytaj więcej o: Wydawanie żywności - czerwiec 2022

„Szkoła dla rodziców” – zakończenie warsztatów

Przejdź do - „Szkoła dla rodziców” – zakończenie warsztatów

W dniu 07.06.2022 r. odbyło się uroczyste zakończenie zajęć „Szkoły dla rodziców i wychowawców”.

Warsztaty prowadzone były w okresie od marca do czerwca b.r. na terenie tut. Ośrodka w ramach realizowanego projektu socjalnego pn. „Mamo, Tato bycie z Tobą daje moc!”

W zajęciach wzięło udział 8 osób, natomiast dyplomy ukończenia Szkoły otrzymały 4 osoby.

Tematyka zajęć obejmowała m.in. podniesienie świadomości własnych celów wychowania, poznanie i rozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka lub wychowanka, naukę umiejętności rozmawiania o uczuciach, umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcanie dzieci do współpracy, wspólne rozwiązywanie konfliktów, poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny.  

Gratulujemy mamom, które otrzymały dyplomy i dziękujemy im za wspaniałą i twórczą współpracę!

Joanna Nagielska

27 czerwca 2022

Czytaj więcej o: „Szkoła dla rodziców” – zakończenie warsztatów

„PODRÓŻ PEŁNA WYZWAŃ” Odkrywamy siebie - Kolejna „Profilaktyczna środa” w Placówce Wsparcia Dziennego przy ulicy Brzeźnickiej

Przejdź do - „PODRÓŻ PEŁNA WYZWAŃ” Odkrywamy siebie -  Kolejna „Profilaktyczna środa” w Placówce Wsparcia Dziennego przy ulicy Brzeźnickiej

W dniu 21 czerwca 2022 roku w Świetlicy Środowiskowej przy ulicy Brzeźnickiej odbyły się trzecie zajęcia w ramach Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” 2021/2022 realizowanej w partnerstwie przez Zespół Profilaktyki Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku pod autorską nazwą „Profilaktyczne środy”.

Beata Kotlicka, Angelika Stanik

24 czerwca 2022

Czytaj więcej o: „PODRÓŻ PEŁNA WYZWAŃ” Odkrywamy siebie - Kolejna „Profilaktyczna środa” w Placówce Wsparcia Dziennego przy ulicy Brzeźnickiej

Przygodę z wolontariatem czas zacząć..

Przejdź do - Przygodę z wolontariatem czas zacząć..

W dniu 15 czerwca 2022 r. w MOPS w Radomsku odbyło się spotkanie szkoleniowe z kandydatami na wolontariuszy w Module I Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022., finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Odbiorcami Programu mogą zostać Seniorzy w wieku powyżej 65 r.ż., którzy będą mogli otrzymać pomoc w codziennym funkcjonowaniu Na spotkaniu zostały przedstawione i omówione założenia programowe, kwestie formalno-prawne, zasady organizacji usług woluntarystycznych ponadto Uczestnicy mogli wstępnie zapoznać się z zakresem zadań i potrzeb osób oczekujących wsparcia. Młodzi ludzie w zdecydowanej większości zaczynają swoją przygodę z wolontariatem, jest sporo emocji i zaciekawienia, a przede wszystkim zapału i chęci by dzielić się z potrzebującymi swoim czasem i umiejętnościami.

Iwona Broszkiewicz

21 czerwca 2022

Czytaj więcej o: Przygodę z wolontariatem czas zacząć..

Projekt „Mamo, Tato bycie z Tobą daje moc!”

Przejdź do - Projekt „Mamo, Tato bycie z Tobą daje moc!”

Kolejne działania i spotkania odbyły się w ramach V edycja projektu socjalnego pn. „Mamo, Tato bycie z Tobą daje moc!”, realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku przez Zespół Wspierania Rodziny. W maju i czerwcu zorganizowano wyjście do kina Pasja w Radomsku, gdzie dzieci i ich opiekunowie wzięli udział w seansie filmu animowanego pt. „Nawet myszy idą do nieba”. Odbyło się również integracyjne spotkanie w kawiarni, gdzie uczestnicy mogli porozmawiać a przy okazji skosztować pysznych lodów i napić się kawy. W ramach grup wparcia natomiast odbyła się pogadanka  na temat zagrożeń płynących z Internetu. Projekt będzie kontynuowany również w okresie wakacyjnym.

Joanna Nagielska

21 czerwca 2022

Czytaj więcej o: Projekt „Mamo, Tato bycie z Tobą daje moc!”

Spotkanie z wolontariuszami

Przejdź do - Spotkanie z wolontariuszami

W dniu 13.06.2022r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku odbyło się spotkanie pracowników tut. Ośrodka z osobami zainteresowanymi uczestnictwem w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022r. w charakterze wolontariuszy. Osoby będące na spotkaniu pobrały kwestionariusz wolontariusza, określiły swoje potrzeby i oczekiwania dotyczące uczestnictwa w ww. projekcie. Kolejny termin spotkania z wolontariuszami został zaplanowany na dzień 15.06.2022r. Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w działaniach wolontarystycznych serdecznie zapraszamy.

Karolina Kornacka

15 czerwca 2022

Czytaj więcej o: Spotkanie z wolontariuszami