Skip Navigation


 
     wyszukiwarka
 
 
wtorek, 24 maja 2022Znajdź nas na facebook


Organizowanie Społeczności Lokalnej


Karta Dużej Rodziny


Rodzina +4


Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!
Filmoteka Szkolna


Standardy w Pomocy


Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku


Sprawdź umowę

Pomagam Tobie by pomóc sobie

Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w Radomsku

 
 
W ostatnim czasie można zaobserwować szereg zmian zachodzących w polskim systemie pomocy społecznej, które wpływają na organizację pracy ośrodków oraz stawiają przed nimi nowe zadania. Wszystkie dotychczasowe działania organizacyjne i legislacyjne spowodowały, iż pomoc społeczna w naszym kraju uległa i ciągle ulega znaczącej przemianie, przy jednoczesnym znacznym poszerzeniu spektrum działań ośrodków pomocy społecznej.
W naszym kraju zadania z zakresu pomocy w większości realizowane są przez ośrodki usytuowane w małych lub średnich miastach oraz gminach. Jednocześnie przedstawiciele tychże ośrodków nie mają realnego wpływu na kształtowanie polityki społecznej, a wprowadzane zmiany i nowe rozwiązania często nie uwzględniają ich specyfiki, czy też nie są dostosowane do potrzeb rodzin z którymi współpracują.
Z uwagi na powyższe powstała inicjatywa utworzenia organizacji skupiającej ośrodki pomocy  społecznej, które funkcjonują na terenie obszarów wiejskich oraz małych i średnich miast, które to borykają się z zupełnie innymi problemami w swojej pracy niż ośrodki funkcjonujące w dużych miastach, czy też powiatowe centra pomocy rodzinie.
Głównym celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska pracowników pomocy społecznej, podnoszenie poziomu funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej z miejscowości do 50.000 tysięcy mieszkańców oraz doskonalenie merytoryczne kadry tych jednostek organizacyjnych, a także opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej.  Ponadto Stowarzyszenie podejmuje działania skierowane do klientów i podopiecznych ośrodków pomocy społecznej z gmin w nim zrzeszonych.
W celu realizacji postawionych sobie celów współpracujemy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz innymi organizacjami i instytucjami, które działają w sferze pomocy społecznej.
  

 

| historia zmian | pokaż |

strona główna drukuj
Data powstania: 2014-02-21 15:25:08, Dodał: Maciej Krzyszkowski