Skip Navigation


 
     wyszukiwarka
 
 
środa, 01 lutego 2023Znajdź nas na facebook


Organizowanie Społeczności Lokalnej


Karta Dużej Rodziny


Rodzina +4


Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!
Filmoteka Szkolna


Standardy w Pomocy


Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku


Sprawdź umowę

Pomagam Tobie by pomóc sobie

Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w Radomsku

 

MOPS w UE »

   informacje ogólne

 

POKL

Projekty finansowane w ramach Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w latach 2009-2013.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku w latach 2009-2013 przewiduje swój aktywny udział w aplikowaniu do Europejskiego Funduszu Społecznego o dofinansowanie wdrażanych inicjatyw. Ze względu na charakter Ośrodka i rodzaj świadczonych usług klientom Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku korzystał będzie z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Celem strategicznym programu jest „ Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności gospodarczej”. Ma on być osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

- dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy;

- zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego;

- podniesienie poziomu i jakości kształcenia społeczeństwa oraz powiązanie ich z rynkiem pracy;

- wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa;

- wzrost spójności terytorialnej.

Na lata 2009-2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku planuje udział w projektach dotyczących:

  1. Poprawy dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijania sektora ekonomii społecznej. Projekty skierowane bezpośrednio do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń Ośrodka.

  2. Podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. Projekty skierowane do pracowników MOPS w Radomsku.


 

| historia zmian | pokaż |

strona główna drukuj
Data powstania: 2007-10-14 19:35:16, Dodał: Jaromir Woszczyk
Ostatnia modyfikacja: 2012-10-18 14:10:05 , Zmienił: Maciej Krzyszkowski