Skip Navigation


 
     wyszukiwarka
 
 
sobota, 10 kwietnia 2021Znajdź nas na facebook


Organizowanie Społeczności Lokalnej


Karta Dużej Rodziny


Rodzina +4


Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!
Filmoteka Szkolna


Standardy w Pomocy


Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku


Sprawdź umowę

Pomagam Tobie by pomóc sobie

Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w Radomsku

 

   Klub Aktywizacji Zawodowej

 
 • Aktywizacja +50
 • Aktywizacja do 30 r.ż.


KLUB AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMSKU


1. Cele programu

 

 • Udzielenie pomocy członkom rodzin poprzez aktywizowanie ich do czynnego poszukiwania pracy.
 • Pomoc w rozwiązywaniu kryzysu w rodzinie spowodowanym bezrobociem, poprzez indywidualne poradnictwo zawodowe.
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych bezrobotnych – poszukujących pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Wykorzystywanie potencjału osób niepełnosprawnych w pełnieniu przez nich ról społecznych.
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego.
 • Zmiana negatywnych postaw i uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych.
 • Upowszechnianie dobrej i sprawdzonej praktyki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.


2. Metody realizacji

 • Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla młodzieży i dorosłych.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej.
 • Organizowanie działalności oświatowej, kulturalnej, m.in. przez -organizowanie konferencji, odczytów, spotkań i seminariów.
 • Inicjowanie i organizowanie różnych form aktywizacji osób w tym osób niepełnosprawnych zmierzających do pełnienia ról społecznych.
 • Współpraca i wymiana informacji z krajowymi organizacjami i instytucjami o podobnych formach działalności.
 •   Kształtowanie postaw gotowości do podjęcia pracy poprzez:
•    Trening poczucia własnej wartości
•    Trening autoprezentacji
•    Trening radzenia sobie ze stresem
•    Trening zachowania i wyglądu
•    Trening asertywności, empatii
•    Ugruntowanie nawyku poszukiwania pracy
•    Zmotywowanie osób bezrobotnych do podjęcia samodzielnej działalności
•    Przygotowanie osób do rozmowy kwalifikacyjnej
•    Pomoc w napisaniu CV i listu motywacyjnego


Klub Aktywizacji Zawodowej działa w godzinach:
Poniedziałek - Piątek   7.30  – 15.30
w budynku „A” pokój numer 9
tel. (44) 683 28 85 w.74

osoba odpowiedzialna: Aneta Kowalczyk


 

| historia zmian | pokaż |

strona główna drukuj
Data powstania: 2010-01-22 09:47:30, Dodał: Maciej Krzyszkowski
Ostatnia modyfikacja: 2015-04-03 08:58:17 , Zmienił: Jaromir Woszczyk