Skip Navigation


 
     wyszukiwarka
 
 
czwartek, 28 września 2023Znajdź nas na facebook


Organizowanie Społeczności Lokalnej


Karta Dużej Rodziny


Rodzina +4


Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!
Filmoteka Szkolna


Standardy w Pomocy


Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku


Sprawdź umowę

Pomagam Tobie by pomóc sobie

Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w Radomsku

 
 

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

2014-03-14 11:48
Informujemy, iż rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o stypendium Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa od 28 lutego do 28 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.spes.org.pl/stypendia
 

Świadczenie pielęgnacyjne wyższe o 200 zł od kwietnia 2013

2013-03-29 11:58
Od 1 kwietnia rodzice dzieci z niepełnosprawnościami otrzymają dodatkowe 200 zł, a w ciągu pięciu lat średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego ma wynieść tyle, ile płaca minimalna - zakłada program, który 26 marca przyjął rząd.
 

Karty parkingowe już nie dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności?

2013-03-13 12:20
Koniec z kartami parkingowymi dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności oraz części osób ze stopniem umiarkowanym – takie są propozycje zmian, nad którymi trwają prace w Sejmie. - Przy I grupie, czyli znacznym stopniu niepełnosprawności, stawiałbym tezę o pozostawieniu uprawnienia do posiadania karty parkingowej wszystkim osobom, które mają tę grupę, bo to jest całkowita niesamodzielność i z samej definicji tego wynika, że jest to osoba, która wymaga stałej pomocy osoby drugiej – mówił poseł Sławomir Piechota, przewodniczący sejmowej Komisji Nadzwyczajnej, powołanej do opracowania nowych przepisów dotyczących korzystania z karty parkingowej, podczas jej pierwszego posiedzenia 6 marca 2013 r.
 

Niezwykle ważny 1%

2013-03-13 12:14
Nawet tak prosta sprawa, jak wybranie organizacji pożytku publicznego (OPP), której można przekazać 1 proc. podatku przy rocznym rozliczeniu, staje się dla nas barierą nie do pokonania? Dlaczego budujemy taki mur odmowy? Dlaczego sami wykluczamy się z życia społecznego? Każdy, kto jest zatrudniony (na umowę o pracę, o dzieło czy zlecenie) albo dorabia do renty lub żyje z renty pracowniczej, socjalnej bądź pobiera świadczenie emerytalne – ma powinności podatkowe. - Wyjątek stanowią zasiłki z OPS i świadczenia pielęgnacyjne – są nieopodatkowane – powiedział nam Wojciech Piętka z Centrum Integracja w Warszawie. – Jeśli ktoś się utrzymuje tylko z nich, to nie ma odprowadzanego podatku, czyli nie ma też prawa do przekazywania 1 proc. na rzecz organizacji pożytku publicznego.
 

Przekaż 1% podatku potrzebującym

2013-03-04 15:25
W związku z możliwością przekazania 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego zamieszczamy na prośbę zainteresowanych apele o pomoc, które napłynęły do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku. Informacje w nich zawarte można również znaleźć na tablicy ogłoszeń w budynku głównym MOPS w Radomsku.
 

Od marca 2013 r. renty wyższe o 4 proc

2013-03-01 13:49
Od 1 marca 2013 r. wzrosną kwoty świadczeń. Niestety, ta waloryzacja czasów kryzysu nie będzie oznaczała dużo większych rent i emerytur. W odróżnieniu od 2012 r., tym razem waloryzacja nie będzie kwotowa, lecz procentowa. Tegoroczny wskaźnik waloryzacji rent, emerytur i innych świadczeń to 104 proc. By obliczyć wysokość np. renty, którą otrzyma się od marca, wystarczy pomnożyć kwotę obecnie otrzymywanego świadczenia (brutto) przez 1,04.
 

System opieki długoterminowej - poradnik

2013-03-01 13:44
Coraz częściej słyszymy: społeczeństwo się starzeje, potrzeba więc stworzenia sytemu zapewniającego pomoc i opiekę osobom starszym czy niesamodzielnym. Dla wielu z nas to nic nie znacząca informacja. O tym, że bliska nam osoba będzie wymagała całodobowej specjalistycznej opieki, dowiadujemy się zwykle w dramatycznych okolicznościach. Bywa też tak, że z różnych powodów nie jesteśmy w stanie zapewnić takiej pomocy w warunkach domowych. Najczęściej nie mamy pojęcia, kogo zapytać o informacje lub gdzie się po nie zgłosić. Przedstawiamy poradnik, który wyjaśni, jakie kroki należy podjąć, gdy znajdziemy się w takiej sytuacji.
 

Dla kogo karta parkingowa?

2013-02-19 09:21
Trwają sejmowe prace nad zmianą ustawowych zasad wydawania kart parkingowych (wraz z regułami korzystania z nich), dających uprawnienia do parkowania na tzw. kopertach, miejscach parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Dotychczasowy system wydawania kart parkingowych stwarza ryzyko nadużyć. Po pierwsze, daje on szansę korzystania z uprawnień, które daje karta parkingowa, osobom nieuprawnionym, które np. posługują się kartą osoby zmarłej. Ponadto nikt nie wie, ile tak naprawdę jest w Polsce kart parkingowych, gdyż nie ma jednej, wspólnej ewidencji dokumentów. Dane przybliżone wskazują na ok. 650 tys. wydanych kart parkingowych. Celem proponowanych zmian legislacyjnych jest więc przede wszystkim uszczelnienie systemu – po to, by zwiększyć liczbę miejsc parkingowych realnie dostępnych dla osób z niepełnosprawnością i rozwiązać problem posługiwania się tym dokumentem przez osoby nieposiadające uprawnień.
 

Uwaga studenci!

2013-02-19 08:41
UWAGA STUDENCI!!! - O dofinansowanie ze środków PFRON kosztów nauki na poziomie wyższym będzie można ubiegać się obecnie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Uczestników dotychczasowego programu wspierającego edukację na poziomie wyższym - „Student II” prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na termin przyjmowania wniosków, który nie może zostać ogłoszony przez samorząd powiatowy przed zakończeniem działań Funduszu związanych z aktualizacją procedur dotyczących realizacji programu. Fundusz dołoży wszelkich starań, aby działania te zakończyły się w możliwie najszybszym terminie.
 

Blisko emerytury? Renta bez kolejnej wizyty u lekarza orzecznika.

2013-01-17 13:44
Renciści, którym przysługuje prawo do poboru renty do czasu uzyskania powszechnego wieku emerytalnego, który obowiązywał do końca 2012 r., będą mogli pobierać to świadczenie do czasu osiągnięcia wydłużonego wieku emerytalnego, zgodnego z nowymi przepisami, bez konieczności ponownego stawienia się u lekarza orzecznika. Ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw, przewidująca wydłużanie powszechnego wieku emerytalnego, weszła w życie 1 stycznia br.
 
Strony: 1 2 Następna »
 

| historia zmian | pokaż |

strona główna drukuj
Data powstania: 2012-09-28 15:14:37, Dodał: Maciej Krzyszkowski